dnes je 5.10.2022

Nejnovější

Pověření osoby odpovědné za plynová zařízení

30.9.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kdo je v organizaci oprávněn písemně pověřit např. provozovatele vyhrazeného plynového zařízení? Co tato osoba, která pověřuje musí splňovat? JUDr. Petr Kožmín, LL.M. Zřejmě máte na mysli, kdo je u provozovatele vyhrazeného plynového zařízení oprávněn jmenovat (určit) osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného ...

Přístupné pro: ElektrikářProfi

VTZ ve stavbách pro více než 200 osob

26.9.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak je to s definicí VTZ elektrických ve stavbách pro více jak 200 osob? V takových provozech jsou pak všechna el. zařízení považovaná za vyhrazená vč. spotřebičů? JUDr. Petr Kožmín, LL.M. Ne, stále se řídíme podle pozitivního a negativního vymezení vyhrazených elektrických zařízení v ustanovení ...

Náhrada chybějícího návodu MPBP

26.9.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaký je výklad § 20 odst. 3 písm. c) a § 20 odst. 4) zíkona č. 250/2021 Sb.? Lze nahradit chybějící návod k obsluze vydáním MPBP, nebo je chybějící průvodní dokumentace nebo její část považována za "stav ohrožující bezpečnost práce a provozu" a zařízení tedy nelze provozovat ani s vydaným MPBP? JUDr ...

Nové normy - elektrotechnika - září 2022

20.9.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy - elektrotechnika - září 2022Nové normy ČSN pro elektrotechniku a příbuzné obory, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ v září 2022.

Nové normy - elektrotechnika - září 2022

20.9.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy - elektrotechnika - září 2022Nové normy ČSN pro elektrotechniku a příbuzné obory, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ v září 2022.

Malé a nízké napětí

19.9.2022, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kolik je malé a nízké napětí? Ing. Karel Dvořáček Nízké napětí (nn) patří do rozsahu 50 až 1000 V~ (střídavých) nebo 120 až 1500 V= (stejnosměrných). Malé napětí je do 50 V~ (střídavých); nebo 120 V= (stejnosměrných). Pozor! Nezaměňovat malé napětí s bezpečným napětím! Malé napětí 50 V~ (střídavých ...

Povinnosti vlastníka z hlediska revizí elektroinstalace

19.9.2022, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaké jsou povinnosti vlastníka objektu z hlediska revizí elektroinstalace? Jak toto smluvně zajistit? Ing. Karel Dvořáček Pravidelné revize ve vybraných případech elektroinstalací jsou obsaženy v příloze 4 NV 190/2022 Sb., tedy v legislativním předpise. Pokud zde případ není uveden, je třeba postupovat ...

Odborná a zdravotní způsobilost pro práci na elektrických zařízeních

18.9.2022, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaké je odpovídající vzdělání pro odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice? Jak postupovat v rámci požadavku na zdravotní způsobilost obsluh elektrického zařízení? Ing. Karel Dvořáček Kvalifikace Toto je podrobně řešeno v § 2 ...

Třídy elektrických VTZ

18.9.2022, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaké je zařazení VTZ elektrických do tříd podle úpravy platné od 1.7.2022? Ing. Karel Dvořáček Pro správné zařazení elektrických VTZ do tříd je nutno vycházet z obou nařízení vlády platných pro elektrické zařízení. § 3 nařízení vlády č. 190/2022 Sb., říká, že vyhrazenými elektrickými zařízeními ...

Kdy hrozí ručení za DPH dodavatele?Garance

7.9.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle mých zkušeností mívají dlouhodobě úspěšní manažeři směsici sovy, lišky a pitbulla. A v této kapitole si ukážeme, že tyto vlastnosti firmě přijdou náramně vhod, asi nečekaně také v případě DPH. Jde sice zdánlivě pouze o jednu z bezpočtu administrativních…

Přístupné pro: ElektrikářProfi
více článků
Nejčtenější

Změny v zákoně o DPHGarance

20.7.2022, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na rozdíl od minulých let se zákon o DPH od 1. 1. 2022 téměř neměnil. Zaznamenáváme jen změny z dřívějších daňových balíčků, které začaly platit později, anebo drobné změny v souvislosti se změnami jiných zákonů. Tyto změny si připomeneme na úvod. Poté zmíníme…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Finanční leasing ve zvláštních případech v daňové evidenciGarance

26.7.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující rozbor navazuje na související články  Finanční leasing úvod do problematiky  a  Finanční leasing hmotného majetku , které se zaměřují na neúčtující podnikatele, resp. podnikatele vedoucí daňovou…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osobGarance

20.7.2022, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu nejprve rozebíráme změny v zákoně o daních z příjmů, které platí od začátku roku 2022, a změny, které byly přijaty v průběhu první poloviny roku 2022. Poté se budeme věnovat připravované velké novele zákona o daních z příjmů, která by…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Položky snižující zdanění FOGarance

15.2.2022, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdanění fyzických osob lze snížit různými způsoby. Může to být nejen uplatněním výdajů souvisejících se zdaňovanými příjmy, ale i dalšími možnostmi, na něž se zaměříme právě v tomto článku. Půjde tedy o…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Realizace některých funkcíGarance

14.5.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Josef Kunc Zásuvkové rozvody Není-li požadováno, aby některá ze silových zásuvek byla samostatně spínána, vedení pro zásuvkové obvody jsou ukládána shodným způsobem jako v tradičních instalacích. Je však velice důležité uvažovat s výrazně vyššími požadavky na počty zásuvek v jednotlivých místnostech ...

Přístupné pro: ElektrikářProfi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 240/2022 Sb. novela zák. č. 69/2006 Sb. (vyšlo dne: 31.8.2022 v částce č. 111)
  • 244/2022 Sb. mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (vyšlo dne: 31.8.2022 v částce č. 112)
  • 250/2022 Sb. novela vyhl. č. 13/2005 Sb. a č. 48/2005 Sb. (vyšlo dne: 31.8.2022 v částce č. 115)
  • 256/2022 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů nařízení o úpravě náhrady (vyšlo dne: 31.8.2022 v částce č. 118)
  • 264/2022 Sb. novela nař. vl. č. 341/2017 Sb. a č. 304/2014 Sb. (vyšlo dne: 31.8.2022 v částce č. 121)
  • 268/2022 Sb. novela vyhl. č. 104/1997 Sb. (vyšlo dne: 8.9.2022 v částce č. 123)
  • 271/2022 Sb. novela vyhl. č. 207/2021 Sb. (vyšlo dne: 16.9.2022 v částce č. 124)
  • 284/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání (vyšlo dne: 30.9.2022 v částce č. 133)
  • 287/2022 Sb. novela zák. č. 458/2000 Sb. a č. 265/1991 Sb. (vyšlo dne: 30.9.2022 v částce č. 134)
  • 289/2022 Sb. pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšuje částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení (vyšlo dne: 30.9.2022 v částce č. 135)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Zákon č. 250/2021 Sb., a jeho prováděcí nařízení vlády pro elektrická zařízení

10.10.2022, Praha, Martin Šturma

Na semináři se srozumitelně a v praktické rovině seznámíte s veškerými změnami oproti zákonu č. 174/1968 Sb. a s novým Nařízením vlády ve vztahu k elektrickým zařízením.

Problematika závaznosti a nezávaznosti technických norem v oblasti BOZP

11.10.2022, On-line, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

V souvislosti s nabytím účinnosti nové úpravy VTZ opět vyvstala otázka závaznosti technických norem. Jak se to tedy s českými technickými normami má? Jaké je jejich postavení mezi ostatními předpisy, z čeho vycházíme když řekneme, že technické normy závazné, v jakém smyslu tomu tak je, a jak je to s vymahatelností této závaznosti, po které se také odborná veřejnost ptá?

Compliance, finanční etika a AML pro finanční instituce a zprostředkovatele

12.10.2022, On-line, Mgr. Pavlína Tillová

Seznamte se s funkcí Compliance a s riziky plynoucími z neznalosti compliance principů. A také se změnami, které se v roce 2022 v této oblasti chystají. Jaký je systém kontrol a informačních povinností? Jaké jsou principy opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) a jak je to s povinností zjišťování a registrace skutečných vlastníků obchodních společností a dalších subjektů. (Odborná příprava zaměstnanců finančních institucí v oblasti povinností vyplývajících ze zákona AML je nezbytná bez ohledu na pracovní pozici zaměstnance).

Virtuální realita jako nástroj k překonání strachu z veřejného vystupování

12.10.2022, On-line, Ing. Tereza Patočková

Bojíte se vystupovat před lidmi? Nejste sami, strach z veřejného vystupování je běžnou obavou, s různou intenzitou se týká až 73 % lidí. Jedním z účinných způsobů, jak se tohoto strachu zbavit, je vystupovat před lidmi. Jak ale vystupovat před lidmi, když se právě vystupování před lidmi bojíme?

Odpady - vše nové je dobře zapomenuté staré

14.10.2022, On-line, Ing. Tomáš Lank

Ukážeme si překvapivá zjištění o tom, že dnes vymýšlíme a objevujeme to, na co se upozorňovalo již před rokem 1989. Se sběrem a tříděním nyní nezačínáme, ale pokračujeme v tom, v čem jsme kdysi přestali, abychom opět navázali. Jaké bylo skládkování tenkrát a dnes? A jak můžeme těžit z předchozích zkušeností?

Elektrikář profi
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
7.10.2022 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za září
Kurzy měn 3.10.2022
 1 EUR24,53 CZK (-0,01)
 1 USD25,12 CZK (-0,06)
 1 GBP28,18 CZK (+0,37)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY17,34 CZK (-0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 20. 8. 2022
Stravné v ČR  120 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  44,50 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...