dnes je 5.12.2022

Nejnovější

Objekty nad 200 osob a VTZ

30.11.2022, Ing. Martin Röhrich, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Co znamená v příloze Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb., zmínka o objektech, které mají více než 200 osob v PBŘ. Nejedná se o prostory, ala o objekt. Ing. Martin Röhrich Nerozlišuje se, jestli jde o shromažďovací prostor, v předpise je 200 osob, a tak se na to musíme dívat. Pokud chybí ...

Kvalifikace obsluhy elektrického zařízení

30.11.2022, Ing. Martin Röhrich, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Může osoba bez elektrotechnického vzdělání ale s profesní kvalifikací, vykonávat práce na elektrickém zařízení pod napětím jenom na základě proškolení a vyhodnocení rizik? Podle § 3 odstavce 2 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., je obsluha školena pouze na rizika a z návodu k obsluze? Ing. Martin Röhrich ...

Osoba řídící práci na VTZ

30.11.2022, Ing. Martin Röhrich, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Když mám ve firmě elektrikáře, musím mít ještě někoho, kdo mu bude řídit činnosti? Ing. Martin Röhrich Musíte mít někoho, protože když si najmete ještě jiného elektrikáře zvenčí, musíte jim oběma říct, co kdo bude dělat. Stačí osoba znalá podle výkonu činnosti, nemusí to být revizní technik. ...

Zpracování požárního řádu

22.11.2022, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prosím o sdělení, dle jakého zákonného požadavku musí být zpracován požární řád. Domnívám se, že plynové kotelny nespadají do kategorie činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a tudíž se požární řád nezpracovává. HZS pokud mám zkušenost, požární řád k plynové kotelně nevyžaduje. Musí být ...

Opravy a udržování u poplatníků s daňovou evidencíGarance

14.11.2022, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravy a udržování majetku patří mezi běžně prováděné činnosti, které jsou součástí péče o majetek. Z právních předpisů mnohdy vyplývá i povinnost majetek opravovat a udržovat, zejména pokud se týká staveb. Je nesporné, že opravy a udržování majetku jsou s…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Závaznost ostatních předpisů, včetně norem v BOZP

13.11.2022, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závaznost ostatních předpisů, včetně norem v BOZPČlánek si klade za cíl, srozumitelně a na základě prokazatelných argumentů vysvětlit, proč jsou ostatní předpisy (včetně technických norem) ve stanovených případech pro zaměstnavatele v oblasti BOZP…

Nové normy Elektro - listopad 2022

13.11.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy Elektro - listopad 2022Nové normy pro oblast elektrotechniky a příbuzné obory, které vyšly ve věstníku ÚNMZ listopad 2022.

Zvláštní odborná způsobilost podle zákona č. 309/2006 Sb. a 250/2021 Sb.

11.11.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Můžete vysvětlit rozdíly mezi zvláštní odbornou způsobilostí podle zákona č. 309/2006 Sb. a podle zákona č. 250/2021 Sb.? JUDr. Petr Kožmín, LL.M. Rozdíl je zásadní. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je obecnější a platí nejen ve vztahu k VTZ ...

Pověření osob odpovědných za provoz VTZ

11.11.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pověření osob odpovědných za VTZ - mají zůstat v platnosti pověření udělená podle původní legislativy, nebo ta se mají odvolat a mají být jen podle nové? JUDr. Petr Kožmín, LL.M. Pokud se jedná o to, zda je v souvislosti s novou právní úpravou nutné nově pověřit stávající odpovědné osoby za provoz ...

Zálohy u poplatníků vedoucích daňovou evidenciGarance

10.11.2022, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi činí často nemalé problémy se rozhodnout, jak v daňové evidenci správně zaevidovat (zachytit) zaplacenou nebo přijatou zálohu a jaký to bude mít dopad do základu daně z příjmů. V tomto článku se tedy pokusíme zmapovat nejčastěji se vyskytující typy…

Přístupné pro: ElektrikářProfi
více článků
Nejčtenější

Realizace některých funkcíGarance

14.5.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Josef Kunc Zásuvkové rozvody Není-li požadováno, aby některá ze silových zásuvek byla samostatně spínána, vedení pro zásuvkové obvody jsou ukládána shodným způsobem jako v tradičních instalacích. Je však velice důležité uvažovat s výrazně vyššími požadavky na počty zásuvek v jednotlivých místnostech ...

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Požadavky na prodlužovací přívody podle převzaté mezinárodní normy IEC 60884-2-7+A1Garance

30.10.2015, Václav M a ch á č e k, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z běžně používaných elektrických předmětů a to jak při soukromém používání, tak v pracovním procesu jsou pohyblivé prodlužovací přívody pro připojení elektrických spotřebičů, rozličného elektrického nářadí a obdobných zařízení nízkého napětí k pevnému…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Mzdy u poplatníka vedoucího daňovou evidenciGarance

21.7.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu se budeme zabývat problematikou mezd. Zaměříme se na základní principy odměňování v našem právním systému, problematiku sjednání mzdy, zmíníme i otázku povinných příplatků dle zákoníku práce, problematiku dohod o provedení práce či dohod o…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Položky snižující zdanění FOGarance

9.11.2022, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdanění fyzických osob lze snížit různými způsoby. Může to být nejen uplatněním výdajů souvisejících se zdaňovanými příjmy, ale i dalšími možnostmi, na něž se zaměříme právě v tomto článku. Půjde tedy o…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Vzor - Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemeneGarance

20.1.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Rejtarová František Plekanec, nar. 24. listopadu 1927, trvale bytem Nádražní 52, Brno, PSČ 602 00 (v rozsahu darovací smlouvy dále jen jako „ Dárce ”, v rozsahu smlouvy o zřízení věcného břemene dále jen jako „Oprávněný z věcného břemene ” na straně jedné) a Jindřich Plekanec nar. 30. listopadu ...

Přístupné pro: ElektrikářProfi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 337/2022 Sb. novela vyhl. č. 441/2013 Sb. (vyšlo dne: 18.11.2022 v částce č. 155)
  • 346/2022 Sb. novela vyhl. č. 357/2013 Sb. (vyšlo dne: 23.11.2022 v částce č. 159)
  • 349/2022 Sb. o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci (vyšlo dne: 28.11.2022 v částce č. 161)
  • 356/2022 Sb. novela vyhl. č. 298/2014 Sb. (vyšlo dne: 28.11.2022 v částce č. 162)
  • 357/2022 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 28.11.2022 v částce č. 162)
  • 358/2022 Sb. novela zák. č. 329/2011 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2022 v částce č. 163)
  • 365/2022 Sb. novela zák. č. 458/2000 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2022 v částce č. 166)
  • 366/2022 Sb. novela zák. č. 235/2004 Sb., č. 586/1992 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 2.12.2022 v částce č. 167)
  • 367/2022 Sb. novela vyhl. č. 480/2020 Sb. (vyšlo dne: 2.12.2022 v částce č. 168)
  • 368/2022 Sb. novela vyhl. č. 470/2012 Sb. (vyšlo dne: 2.12.2022 v částce č. 168)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

6.12.2022, Praha, Ing. Zdeněk Šenovský

Seznámíte se s legislativou posuzování rizik strojních zařízení a evropskou normu ISO 12100. Seminář je určen nejen vedoucím pracovníkům a konstruktérům firem uvádějících na trh strojní zařízení ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

Novela zákona o ochraně spotřebitele

7.12.2022, On-line, Mgr. et Mgr. Radana Burešová

Novela se zaměřuje na zamezení některým běžně využívaným obchodním praktikám a posílení informačních povinností prodávajících. Upozorníme vás na jednotlivé změny a doporučíme konkrétní kroky k implementaci novely.

Hierarchie nakládání s odpady a podmínky pro vedlejší produkt

9.12.2022, On-line, Ing. Petr Šulc

Nové informační systémy veřejné stavební správy

9.12.2022, On-line, Mgr. Martina Pavelková

Nové informační systémy veřejné správy na úseku stavebního práva (stavebního řádu i územního plánování) upravuje nejen nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., ale také poslední velká novela zákona o zeměměřičství. Oba tyto zákony nabývají účinnosti dne 1. července. 2023. Dostanete ucelený přehled úpravy jednotlivých informačních systémů a jejich vazeb na postupy podle stavebního zákona.

Školy a virtuální realita - možnosti, úskalí, praktické tipy

12.12.2022, On-line, Ing. Tereza Patočková

Školy byly vždy průkopníkem nových technologií. Mnoho dětí se teprve ve škole učí pracovat s počítačem, bezpečně pohybovat na internetu, ovládat kancelářské programy... Není divu, že školy chtějí dětem představit i virtuální realitu. Jak to ale udělat smysluplně, aby si z toho žáci a studenti odnesli i něco navíc?

Elektrikář profi
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
7.12.2022 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za listopad
Kurzy měn 2.12.2022
 1 EUR24,38 CZK (+0,02)
 1 USD23,14 CZK (-0,16)
 1 GBP28,39 CZK (-0,03)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY17,25 CZK (+0,16)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 20. 8. 2022
Stravné v ČR  120 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  44,50 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...