dnes je 15.1.2021

Nejnovější

K dohodě o spolupráci s MPO se připojila innogy, řeší například energeticky úsporné osvětlení, obměnu trafostanic či modernizaci vzduchotechniky

12.1.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

K dohodě o spolupráci s MPO se připojila innogy, řeší například energeticky úsporné osvětlení, obměnu trafostanic či modernizaci vzduchotechnikyDohoda uzavřená mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a společností innogy Česká republika počítá se zvyšováním energetické účinnosti u konečného spotřebitele napříč sektory. A to díky aktivitám, ke kterým se ve smluvním dokumentu zavázaly obě strany.

Jen něco málo přes 20 % energie používané na vytápění a chlazení pochází z obnovitelných zdrojů

11.1.2021, Zdroj: Eurostat

Jen něco málo přes 20 % energie používané na vytápění a chlazení pochází z obnovitelných zdrojů... Celková spotřeba energie na vytápění a chlazení v EU byla v roce 2019 pokryta obnovitelnými zdroji (OZE) ve výši 22,1 %. Obnovitelná energie pro vytápění a chlazení v roce 2019 Podíl OZE na vytápění a chlazení v EU (domácnosti, průmysl, nemocnice, školy atd.) se od roku 2004 do roku 2019 téměř zdvojnásobil ...

ČEPS ověřuje využití umělé inteligence

8.1.2021, Zdroj: ČEPS, a.s.

Provozovatel přenosové soustavy ČR ve spolupráci se dvěma univerzitami realizuje výzkumný projekt „Využití umělé inteligence v ČEPS“, jehož zkrácený název zní ARTIC. Jeho cílem je identifikovat a následně otestovat možnosti nasazení umělé inteligence v…

Přehled změn právních předpisů od roku 2021Garance

7.1.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím příspěvku bychom upozornili na některé důležité změny zejména v daňové oblasti, které se mohou týkat daňových subjektů z řad podnikatelských subjektů.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Podíl obnovitelné energie v dopravě se zvyšuje

7.1.2021, Zdroj: Eurostat

... Průměrný podíl energie z obnovitelných zdrojů (OZE) v dopravě se zvýšil z 1,6 % v roce 2004 na 8,9 % v roce 2019. Mezi členskými státy EU se podíl obnovitelné energie na spotřebě pohonných hmot pohyboval od 30,3 % ve Švédsku, 21,3 % ve Finsku a 12,5 % v Nizozemsku do 4 % nebo méně v Řecku a Litvě (obě ...

Vývoj obchodování na krátkodobých trzích s elektřinou a plynem OTE v roce 2020

7.1.2021, Zdroj: OTE

V roce 2020 dosáhl objem obchodů s elektřinou na krátkodobých trzích s elektřinou OTE nového ročního maxima ve výši 26,85 TWh. Zásadní vliv na tento nárůst měl objem obchodů na vnitrodenním trhu s elektřinou, který byl 4x vyšší než v roce 2019 a dosáhl nového…

Mzda a odměňování za práci zaměstnanců s. r. o.Garance

6.1.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každému zaměstnanci společnosti s ručením omezeným náleží za vykonanou práci mzda, případně odměna z dohod. Vyplacení mzdy je tedy vázáno na faktický výkon práce ze strany zaměstnance, nikoliv na pouhou existenci pracovněprávního vztahu. Z tohoto principu…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Přečerpávací elektrárny pokořily historický rekord. Za posledních 10 let zvedly výrobu dvojnásobně a počet startů o více než 70 %.

6.1.2021, Zdroj: ČEZ

Přečerpávací elektrárny v České republice jsou v kurzu. Historické výrobní maximum z roku 2015 odolávalo pět let, ale těsně před koncem roku přeci jen padlo. Laťka ve výšce 1 292 678 MWh byla překonána přesně 24. prosince mezi 18. a 19. hodinou na soustrojích…

Automobil a cestovní náhradyGarance

5.1.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se lze celkem běžně setkat s případy, kdy s. r. o. využívá vypůjčené vozidlo. Institut výpůjčky je upraven v § 2193 a násl. NOZ, smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

MAF CZ 2020 přináší aktuální hodnocení přiměřenosti energetických zdrojů ČR do roku 2040

5.1.2021, Zdroj: ERÚ

ČEPS vydává letošní Hodnocení zdrojové přiměřenosti výrobních kapacit elektrizační soustavy ČR do roku 2040 (MAF CZ 2020). Dokument analyzuje různé směry vývoje energetického mixu ČR, včetně variantních scénářů odklonu od uhlí nebo vývoje obnovitelných zdrojů.…

více článků
Nejčtenější

Nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozváděči

24.6.2014, Václav Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozváděči... „Jaký je nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozváděči?“ Minimální průřez vedení od elektroměru k podružným bytovým rozváděčům nelze obecně stanovit pro všechny případy. Pro stanovení průřezu konkrétního vedení je nutno vycházet zejména z ustanovení následujících předpisů ...

Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů?

16.4.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů?... Pokyny pro získání oprávnění k instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm ...

Zásuvkové rozvody a přepěťová ochrana

31.7.2014, Ing. Jiří Burant, Zdroj: Verlag Dashöfer

V několika kancelářích budeme instalovat zásuvky pro PC (cca 40 zásuvek). Zásuvkové rozvody budou zakončeny v podružném rozvaděči - asi dva jističe 16 A. V případě, že budou mít tyto zásuvky přímo zabudovanou přepěťovou ochranu 3. stupně, je potřeba, aby i v…

Věcná břemena v NOZ

24.11.2014, Mgr. Martina Poláchová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Věcná břemena v NOZNový občanský zákoník pojal úpravu věcných břemen mnohem podrobněji, než tomu bylo v případě občanského zákoníku z roku 1964, zavedl jejich nové dělení, a stanovil některá nová obecná pravidla pro jejich zřizování, rozsah i zánik.

Pravidla provozovatelů lokálních distribučních soustav

10.11.2015, Zdroj: ERÚ (http://www.eru.cz/)

Pravidla provozovatelů lokálních distribučních soustavProvozovatel lokální distribuční soustavy České teplo s.r.o. předkládá ERÚ aktualizované informace pro připojení uživatelů k LDS.

více článků
Nejnovější právní předpisy
Semináře - aktuální nabídka

Novinky v legislativě BOZP

18.1.2021, On-line, Robert Křepinský

Rekapitulace nejdůležitějších legislativních změn v oblasti BOZP v uplynulém roce a očekávané legislativní novinky pro nadcházející období.

Konečné znění obalového zákona

19.1.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Novela obalového zákona konečně prošla Poslaneckou sněmovnou a zdaleka se nebude týkat pouze zálohování plastových lahví. Od 1. 1. 2021 nastanou nové povinnosti jak pro výrobce, kteří uvádějí balené výrobky na trh, tak pro podnikající právnické a fyzické osoby. Jaká práva a povinnosti z novely obalového zákona plynou při uvádění obalů a balených výrobků na trh, při zpětném odběru a využití odpadu z obalů, se dozvíte na tomto webináři. Součástí výkladu bude i další projednávaná novelizace obalového zákona, v souvislosti s transpozicí Směrnice o udržitelných plastech.

Virtuální realita a trénink soft skills

21.1.2021, On-line, Mgr. Iva Šimonková

V karanténě jsme se naučili zvládat opravdu hodně věcí digitálně. Umíme pracovat flexibilně, kdykoli je potřeba a na různých místech. To platí samozřejmě také pro koncepty školení. Nabídka digitálních školení roste a stává se nedílnou a často nutnou součástí moderních společností. Jaká je efektivní cesta? Webinář, video... nebo virtuální realita? Tuto otázku zodpovíme na bezplatném webináři. Zaregistrujte se a zjistěte, které VR koncepty jsou na trhu k dispozici a kdy se opravdu vyplatí je používat!

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

26.1.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Zákon o výrobcích s ukončenou životností je úplně nový zákon, který schválila Poslanecká sněmovna a platit bude od 1. 1. 2021. Týkat se bude zejména autovraků, pneumatik, elektrozařízení, baterií ve smyslu rozšířené odpovědnosti výrobců. Všechny nové povinnosti vyplývající z tohoto zákona se dozvíte na tomto webináři.

CHLS po Brexitu

4.2.2021, On-line, Ing. Oldřich Petira, CSc.

Na konci roku 2019 nabyla účinnosti smlouva o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (UK) z Evropské unie(EU). Vystoupení UK z EU má řadu souvislostí mimo jiné i potřebu vyjmout z právního systému EU Spojené království a vytvořit pro dané oblasti samostatnou legislativu UK. Komplikací je skutečnost, že z řady politických a jiných důvodů byl pro Severní Irsko dohodnut odlišný právní režim, než by měl platit pro Velkou Británii (Anglie, Wales a Skotsko). Pro rok 2020 byl stanoven přechodný režim, během kterého v celém Spojeném království platí v oblasti působnosti základních chemických předpisů (nařízení REACH, CLP, BPR, PIC) i nadále daná nařízení v původním znění E. Spojené království zůstává v působnosti Evropského soudního dvora. Zástupci EU se pouze stáhli ze všech orgánů EU a již nepřispívají k vývoji příslušné legislativy ani neplní žádné role ve společných orgánech EU.

Elektrikář profi
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
19.1.2021 - podání výkazu Intrastat elektronicky

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 14.1.2021
 1 EUR26,19 CZK (+0,02)
 1 USD21,6 CZK (+0,09)
 1 GBP29,45 CZK (+0,04)
 100 RUB29,4 CZK (+0,25)
 100 JPY20,75 CZK (+0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...