dnes je 6.8.2020

Nejnovější

Na střeše nejdůležitější budovy Temelína proběhly klíčové kontroly

5.8.2020, Zdroj: ČEZ

Na střeše nejdůležitější budovy Temelína proběhly klíčové kontrolyJakoby se naráz zvedalo tisíc osobních automobilů. Takovou sílu je potřeba vyvinout při napětí lan, která vyztužují ochranou budovu kolem reaktoru (kontejnment) druhého bloku. Nedávno důležitou kontrolou prošla nejdůležitější budova Temelína.

Vzor - Prohlášení o vnesení nemovité věci dle § 19 ZOK při zvýšení základního kapitálu - platné od 1. ledna 2021Garance

4.8.2020, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlášení o vnesení nemovité věci Já, níže podepsaný Oliver Kuchař, nar. 4. listopadu 1965, bytem Vodní 234/8, Praha 5, Smíchov coby společník obchodní společnosti Hydraulika Kuchar, s. r. o., IČO: 223 56 778, se ...

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Vzor - Rozhodnutí jediného společníka o zvýšení ZK ve formě notářského zápisu - platné od 1. ledna 2021Garance

4.8.2020, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

strana první NZ 114/2021 N 121/2021 Notářský zápis sepsaný dne 18. 2. 2021 (slovy: osmnáctého února roku dva tisíce dvacet jedna) mnou, JUDr. Richardem Novotným, PhD., notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na ...

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Se zelenou energií od ČEZ 214krát kolem Země. Elektromobily v 1. pololetí odebraly rekordních 1,1 milionu kWh

4.8.2020, Zdroj: ČEZ

Se zelenou energií od ČEZ 214krát kolem Země. Elektromobily v 1. pololetí odebraly rekordních 1,1 milionu kWhElektrická auta odebrala v letošním 1. pololetí u stojanů ČEZ o 31 % více energie než za stejné období loňského roku, bylo to téměř 1,1 milionu kWh. Využívání sítě veřejných dobíjecích stanic rozmístěných od Mariánských Lázní až po Třinec šlo nahoru navzdory…

Vzor - Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti dle § 224 ZOK - peněžitý vklad - platné od 1. ledna 2021Garance

3.8.2020, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti Já, níže podepsaný Hugo Úžasný, nar. 12. dubna 1984, bytem Beroun, Vorlova 18, coby společník obchodní společnosti Úžasný partners - modelingová agentura, s. r. o., IČO: ...

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů?

3.8.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů?Pokyny pro získání oprávnění k instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z ...

Vzor - Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti dle § 224 ZOK - nepeněžitý vklad - platné od 1. ledna 2021Garance

2.8.2020, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti Já, níže podepsaný Oliver Kuchař, nar. 4. listopadu 1965, bytem Vodní 234/8, Praha 5, Smíchov coby společník obchodní společnosti Hydraulika Kuchar, s. r. o., IČO: 223 56 778, ...

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Společnická žaloba - platná od 1. ledna 2021Garance

31.7.2020, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravě společnické žaloby jsou věnována ustanovení § 157 až 160 ZOK. Oprávnění podat společnickou žalobu představuje jedno z důležitých účastnických práv společníka, jehož prostřednictvím může kterýkoli společník aktivně prosazovat ochranu zájmů…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Výkon funkce člena dozorčí rady - platné od 1. ledna 2021Garance

30.7.2020, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při založení společnosti s ručením omezeným vzniká funkce člena dozorčí rady jeho jmenováním v zakladatelském dokumentu (tj. v zakladatelské listině, má-li společnost jediného zakladatele, nebo ve společenské smlouvě).

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Zánik funkce člena dozorčí rady - platné od 1. ledna 2021Garance

30.7.2020, Mgr. Iva Jarolímová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsoby zániku funkce člena dozorčí rady Funkce člena dozorčí rady zaniká: a) smrtí, jedná-li se o fyzickou osobu, b) zánikem právnické osoby, ledaže právnická osoba zaniká s právním nástupcem a zakladatelský dokument ...

Přístupné pro: ElektrikářProfi
více článků
Nejčtenější

Změny v zákoně o DPHGarance

17.7.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z oblasti DPH připomeneme v následujícím textu změny zákona o DPH, které jsou účinné od 1. 1. 2020 či později, upozorníme na výklady správce daně a zmíníme i změny, které dosud schváleny nebyly a jejichž legislativní proces tedy stále trvá. V závěru se…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Vzor - Žádost o vrácení přeplatku na daniGarance

12.5.2014, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční úřad pro Ústecký kraj Územní pracoviště Chomutov Bachmačská 1416 430 11 Chomutov Žadatel: Alfa, s. r. o. se sídlem Krátká 26, 430 01 Chomutov IČO: 45875256, DIČ: CZ45875256 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem ...

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Změny v ostatních daňových zákonechGarance

17.7.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsahem tohoto článku jsou informace o vybraných daňových změnách u podnikatelů od roku 2020 (kromě změn v  zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH - ty jsou řešeny v samostatných článcích  Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob  a  Změny…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Vzor - Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezeným (základní zákonný režim)Garance

12.2.2014, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zakladatelská listina I. Obchodní firma, právní forma a sídlo společnosti Obchodní firma je: ABC, s. r. o. Právní forma je: společnost s ručením omezeným Sídlo společnosti je: Praha. (dále jen „ společnost ”) II. Společníci společnosti 2. ...

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osobGarance

17.7.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující text se zaměřuje nejen na rozbor schválených legislativních změn, které od roku 2020 platí pro fyzické osoby v oblasti daně z příjmů, ale zmiňuje i novinky, které dosud schváleny nebyly, ale o kterých se stále jedná. Prostor je však věnován i…

Přístupné pro: ElektrikářProfi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 295/2020 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 113)
  • 296/2020 Sb. o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 113)
  • 297/2020 Sb. novela nař. vl. č. 30/2014 Sb. (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 114)
  • 299/2020 Sb. novela některých daňových zákonů v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zák. č. 159/2020 Sb. (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 115)
  • 302/2020 Sb. novela vyhl. č. 408/2015 Sb. (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 116)
  • 319/2020 Sb. novela vyhl. č. 280/2016 Sb. (vyšlo dne: 15.7.2020 v částce č. 127)
  • 324/2020 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 22.7.2020 v částce č. 130)
  • 330/2020 Sb. novela vým. č. 15/2020 Sb. (vyšlo dne: 31.7.2020 v částce č. 133)
  • 332/2020 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (vyšlo dne: 6.8.2020 v částce č. 134)
  • 336/2020 Sb. novela zák. č. 19/1997 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 6.8.2020 v částce č. 134)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Efektivní asistentka - dvoudenní rozšířený kurs

19.8. – 20.8.2020, Praha, Ing. Petra Palasová

Na tomto semináři se naučíte řídit pracoviště, komunikovat, řešit konfliktní situace i samostatně pracovat a reprezentovat. Seminář je veden interaktivní formou pomocí modelových situací, případových studií a testů, které vedou k získání podnětů k osobnímu rozvoji.

Výpočtové modelování pro začátečníky

20.8.2020, Praha, Ing. Petr Vosynek, Ph.D.

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení zhlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat vkomerčních (občas i nekomerčních) programech je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky většinou vysvětleno není.

Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

25.8.2020, Praha, Ing. Monika Becková

Přehled požadavků na systém managementu BOZP dle ZCELA NOVÉ ČSN ISO 45001 se zaměřením na jejich implementaci. Komentáře jednotlivých požadavků a praktické příklady z aplikace v provozu. Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy, příklady nepochopení "staronových" požadavků.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

1.9.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se blíže seznámíte s tématy jako rozšířená odpovědnost výrobce, návaznost na právo EU, implementace do zákona o VUŽ.

Výpočtové modelování pro pokročilé

3.9.2020, Praha, Ing. Petr Vosynek, Ph.D.

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení zhlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat vkomerčních (občas i nekomerčních) programech je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky většinou vysvětleno není.

Elektrikář profi
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
7.8.2020 - odvedení zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za červenec
Kurzy měn 5.8.2020
 1 EUR26,09 CZK (-0,12)
 1 USD21,99 CZK (-0,29)
 1 GBP28,89 CZK (-0,12)
 100 RUB30,17 CZK (-0,06)
 100 JPY20,82 CZK (-0,19)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody