dnes je 21.6.2021

Nejnovější

Vzor - Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvyGarance

18.6.2021, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy (dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv)

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Vzor - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvyGarance

18.6.2021, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv)

Přístupné pro: ElektrikářProfi

E-shop a DPHGarance

18.6.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zásadě je možné konstatovat, že prodej zboží prostřednictvím e-shopu nevyžaduje z pohledu DPH žádnou speciální úpravu. Je tedy nutné vycházet zejména ze skutečnosti, kde je místo plnění a komu je zboží dodáváno.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Provozování e-shopu z pohledu daní z příjmůGarance

17.6.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdeněk Morávek Daň z příjmů Důležitou skutečností je posouzení příjmů plynoucích z provozování e-shopu z pohledu daně z příjmů. Pokud se bude jednat o poplatníka, který je fyzickou osobou, budou příjmy z provozování e-shopu představovat příjmy ze živnostenského podnikání, a tedy příjmy ze samostatné ...

Přístupné pro: ElektrikářProfi

ESČ pořádá: Aktiv revizních techniků

16.6.2021, Zdroj: Elektrotechnický svaz český

ESČ pořádá: Aktiv revizních technikůART je odborná konference pořádaná Elektrotechnickým svazem českým, z.s. každý rok . Na konferenci přednesou špičkový odborníci elektrotechnické oblasti informace o nových zákonech, normách ale přinesou i poznatky z praxe a představí novinky v oboru. Kromě…

Registrace k daním a pojištěníGarance

15.6.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud poplatník začne vykonávat svou podnikatelskou činnost např. formou provozování e-shopu, vzniká mu povinnost registrace k příslušným daním. Registrační řízení je upraveno v § 125 až 131 DŘ. Aby správce daně mohl řádně vykonávat správu daní, je nutné, aby…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Česká republika musí zešestinásobit investice do obnovitelné energie, aby dosáhla klimatických cílů do roku 2030

13.6.2021, Zdroj: FEL ČVUT

Česká republika musí zešestinásobit investice do obnovitelné energie, aby dosáhla klimatických cílů do roku 2030Výzkumný tým z Fakulty elektrotechnické ČVUT představil výsledky mezinárodního projektu, jehož cílem bylo vypočítat výši potřebných investic, zmapovat jejich současný stav a připravit investiční plány pro dosažení klimaticko-energetických cílů k roku 2030.…

Postavit solární elektrárnu, vyslat robota na průzkum nebo dešifrovat radiosignál. To se naučí účastníci FEL_Campu Fakulty elektrotechnické ČVUT

13.6.2021, Zdroj: FEL ČVUT

Postavit solární elektrárnu, vyslat robota na průzkum nebo dešifrovat radiosignál. To se naučí účastníci FEL_Campu Fakulty elektrotechnické ČVUTFakulta elektrotechnická ČVUT v Praze (FEL) na začátku srpna pořádá už třetí úspěšný FEL_Camp, týdenní letní akci pro studentky a studenty se zájmem o elektroniku, robotiku a informační technologie. Na místě pobytu není zdroj elektrické energie ani internetové…

Keor DC: Zůstaňte připojeni!

13.6.2021, Zdroj: Legrand s.r.o.

Keor DC: Zůstaňte připojeni!Společnost Legrand v návaznosti na stále důležitější kontinuitu napájení, a to i v residenčních aplikacích, uvádí na trh UPS Keor DC, který zajišťuje řádné zálohování připojených zátěží. Keor DC je navržený a vyrobený čistě pro spotřebitelský trh a může…

Nové normy elektro - červen 2021

12.6.2021, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy elektro - červen 2021... Nove normy pro elektrotechniku a spovisející oblasti, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ červen 2021 NOVÉ NORMY ČSN ČSN EN 15869-1 (32 6360) Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 1: Obecné požadavky; kat.č. 511674 ČSN EN ...

více článků
Nejčtenější

Mzdy u poplatníka vedoucího daňovou evidenciGarance

10.5.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu se budeme zabývat problematikou mezd. Zaměříme se na základní principy odměňování v našem právním systému, problematiku sjednání mzdy, zmíníme i otázku povinných příplatků dle zákoníku práce, problematiku dohod o provedení práce či dohod o…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Finanční leasing ve zvláštních případech v daňové evidenciArchiv

11.5.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

... RNDr. Ivan Brychta 1. Předčasné ukončení finančního leasingu Možnosti K předčasnému ukončení finančního leasingu (před termínem sjednaným ve smlouvě) může dojít z mnoha důvodů, ať již ze subjektivních (ukončení činnosti podnikatele), nebo objektivních (zničení či odcizení předmětu FL). Nejčastější jsou ...

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Změny v zákoně o DPHGarance

6.5.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na rozdíl od minulých let se zákon o DPH pro letošní rok příliš nezměnil. Jde buď o změny z dřívějších daňových balíčků, které začaly platit později, anebo o drobné změny v souvislosti se změnami jiných zákonů. Nejprve připomeneme změny zákona o DPH, které…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Ostatní vybrané změny pro podnikatele od roku 2021Garance

12.2.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

... RNDr. Ivan Brychta Tento text stručně rekapituluje některé změny související s daněmi, které nás ovlivní v roce 2021. Výše průměrné mzdy 2021 Vyhláškou č. 381/2020 Sb. byl zveřejněn všeobecný vyměřovací základ za rok 2019 a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 ...

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Změny v ostatních daňových zákonechGarance

6.5.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsahem tohoto článku jsou informace o vybraných daňových změnách u podnikatelů od roku 2021 (kromě změn v zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH - ty jsou řešeny v samostatných článcích  Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob  a  Změny…

Přístupné pro: ElektrikářProfi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 202/2021 Sb. o lesní hospodářské evidenci (vyšlo dne: 21.5.2021 v částce č. 85)
  • 207/2021 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích (vyšlo dne: 26.5.2021 v částce č. 88)
  • 208/2021 Sb. novela nař. vl. č. 278/2008 Sb. (vyšlo dne: 26.5.2021 v částce č. 89)
  • 210/2021 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 31.5.2021 v částce č. 90)
  • 211/2021 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 31.5.2021 v částce č. 90)
  • 212/2021 Sb. o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 31.5.2021 v částce č. 90)
  • 213/2021 Sb. o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území (vyšlo dne: 31.5.2021 v částce č. 90)
  • 217/2021 Sb. o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (vyšlo dne: 7.6.2021 v částce č. 91)
  • 218/2021 Sb. novela zák. č. 6/2002 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 92)
  • 222/2021 Sb. novela vyhl. č. 37/1992 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 93)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

22.6.2021, On-line, JUDr. Dana Římanová

Nová legislativa odpadového hospodářství přichází se zásadní změnou - rozděluje stávající zákon o odpadech na dva samostatné předpisy, a to zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Oba předpisy se však vzájemně ovlivňují.

Nakládání s odpady - elektroodpady, pneumatiky

23.6.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Krátký přehled aktuálních povinností výrobců elektroodpadů a pneumatik s on-line listárnou a odpovědním servisem k metodickým pokynům k zákonu o VUŽ.

Logistika nákupu a řízení zásob

23.6. – 24.6.2021, Praha, Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Trápí Vás vysoký objem skladových zásob? Stává se, že nemůžete vyrábět protože Vám chybí položky? Nakupujete díly podle skutečné potřeby, v požadovaných množstvích a termínech? Máte jasno v tom, kolik by těch zásob optimálně mělo být?

Jak se při komunikaci "nestřelit do nohy"

25.6.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

V racionálním světě by lidé, kteří se setkají s důkazy, jež zpochybňují jejich stávající přesvědčení, tyto důkazy zhodnotili, a svou víru poupravili. Ve skutečnosti je tomu tak však jen velmi zřídka, a často spíše naopak. Hovoří o tom tzv. zákon opačného účinku. Jak tento zákon působí a jak jej v komunikaci s druhými zmírnit nebo se ho zcela vyvarovat? A jak zabránit tomu, aby působil i na nás?

Advanced Product Quality Planning (APQP)

25.6.2021, On-line, Ing. Jaroslav Schwarz

Seminář je určen pro všechny pracovníky, kteří jsou zahrnuti v organizaci do systému kvality QS 9000 a jsou součástí multifunkčního týmu, který je odpovědný za kompletní proces při vývoji nového výrobku a procesu, nebo při jejich významnějších změnách.

Elektrikář profi
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
21.6.2021 - podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně a o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za květen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 18.6.2021
 1 EUR25,52 CZK (+0,01)
 1 USD21,45 CZK (+0,08)
 1 GBP29,75 CZK (-0,07)
 100 RUB29,67 CZK (+0,15)
 100 JPY19,46 CZK (+0,16)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...