dnes je 23.10.2020

Nejnovější

Daně v nákladech podnikatele vedoucího daňovou evidenciGarance

22.10.2020, Ing. Jiří Nigrin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně vzato, zaplacené daně nejsou daňovým výdajem. Zákon o daních z příjmů však připouští řadu variant, v nichž se mohou stát daňovým výdajem. Postupně si rozebereme jednotlivé daně z hlediska daňové uznatelnosti, a to u fyzické osoby vedoucí daňovou…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Daně v nedaňových nákladech podnikatele vedoucího daňovou evidenciGarance

22.10.2020, Ing. Jiří Nigrin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně vzato zaplacené daně nejsou daňovým výdajem; ustanovení § 25 odst. 1 písm. r) a s) ZDP mezi výdaje, které nelze uznat pro daňové účely, výslovně uvádí:

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osobGarance

21.10.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující text se zaměřuje především na rozbor schválených legislativních změn, které od roku 2020 platí pro fyzické osoby v oblasti daně z příjmů. Zmínka je i o některých mimořádných opatřeních, která byla přijata v souvislosti s epidemií COVID-19. Prostor…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Ostatní vybrané změny pro podnikatele od roku 2020Garance

21.10.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento text stručně rekapituluje některé změny související s daněmi, které nás ovlivní v roce 2020 a 2021. Zmiňujeme také mimořádná opatření týkající se zdravotního a sociálního pojištění, která byla přijata v souvislosti s epidemií koronaviru…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Změny v ostatních daňových zákonechGarance

21.10.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsahem tohoto článku jsou informace o vybraných daňových změnách u podnikatelů od roku 2020 (kromě změn v  zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH - ty jsou řešeny v samostatných článcích  Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob  a  Změny…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Změny v zákoně o DPHGarance

21.10.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z oblasti DPH připomeneme v následujícím textu změny zákona o DPH, které jsou účinné od 1. 1. 2020 či později, upozorníme i na výklady správce daně.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Vzor - Zápis valné hromady o jmenování jednateleGarance

20.10.2020, Mgr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Dita Komárková Zápis z řádné valné hromady společnosti KLASTOF, s. r. o., IČO: 233 411 15 se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26551, (dále jen „ Společnost ”) Datum konání: 15. ledna 2021 Čas zahájení: 10:00 ...

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Roční seznamy priorit pro vypracování kodexů sítě a pokynů pro elektřinu a plyn

19.10.2020, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Roční seznamy priorit pro vypracování kodexů sítě a pokynů pro elektřinu a plyn... Pro rok 2020 nebyly zjištěny žádné nové oblasti pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů pro plyn. V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1479 ze dne 14. října 2020, kterým se stanoví seznamy priorit pro vypracování kodexů sítě a pokynů pro elektřinu na období ...

ČEPS se stává desátým členem AKI ČR

15.10.2020, Zdroj: ČEPS, a.s.

ČEPS se stává desátým členem AKI ČRAkciová společnost ČEPS, výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení o napětí 400 kV a 220 kV) v České republice, se stala dalším, již desátým členem Asociace kritické infrastruktury České republiky (AKI ČR).

V Česku zatím nejsou podmínky pro rozvoj komunitní energetiky, Praha chce být průkopníkem

14.10.2020, Zdroj: EurActiv.cz

V Česku zatím nejsou podmínky pro rozvoj komunitní energetiky, Praha chce být průkopníkemVýroba energie je sice tradiční parketou velkých společností, v Evropě ale přibývají projekty tzv. komunitní energetiky. Česko v jejich rozvoji zatím zaostává, za což mohou nevhodné legislativní podmínky, ale také rezervovaný přístup k obnovitelným zdrojům a…

více článků
Nejčtenější

Nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozváděči

24.6.2014, Václav Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozváděči... „Jaký je nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozváděči?“ Minimální průřez vedení od elektroměru k podružným bytovým rozváděčům nelze obecně stanovit pro všechny případy. Pro stanovení průřezu konkrétního vedení je nutno vycházet zejména z ustanovení následujících předpisů ...

Komora elektrotechniků České Republiky - KEČR

28.4.2015, Ing. František Zoul, Zdroj: Komora elektrotechniků České Republiky (http://www.kecr.cz)

Komora elektrotechniků České Republiky - KEČRKomora elektrotechniků České Republiky (KEČR) je organizací plnící stejné úkoly státu jako ostatní organizace státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení elektro (dále jen VTZ/E) s působností, úkoly a oprávněními podle zákona č.…

Zásuvkové rozvody a přepěťová ochrana

31.7.2014, Ing. Jiří Burant, Zdroj: Verlag Dashöfer

V několika kancelářích budeme instalovat zásuvky pro PC (cca 40 zásuvek). Zásuvkové rozvody budou zakončeny v podružném rozvaděči - asi dva jističe 16 A. V případě, že budou mít tyto zásuvky přímo zabudovanou přepěťovou ochranu 3. stupně, je potřeba, aby i v…

Nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozvaděči

31.7.2014, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaký je nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozvaděči? S ohledem na více faktorů, které do výpočtu vstupují je nutno provádět alespoň základní výpočet pro dimenzování tohoto vedení. Základní vstupní parametry jsou určeny v ČSN 33 2130 ed. 2 a v ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a konkrétní ...

Pravidla provozovatelů lokálních distribučních soustav

10.11.2015, Zdroj: ERÚ (http://www.eru.cz/)

Pravidla provozovatelů lokálních distribučních soustavProvozovatel lokální distribuční soustavy České teplo s.r.o. předkládá ERÚ aktualizované informace pro připojení uživatelů k LDS.

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 368/2020 Sb. o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky (vyšlo dne: 10.9.2020 v částce č. 149)
  • 374/2020 Sb. novela vyhl. č. 175/2000 Sb. (vyšlo dne: 22.9.2020 v částce č. 152)
  • 376/2020 Sb. novela výměru MF č. 01/2020 (vyšlo dne: 22.9.2020 v částce č. 152)
  • 377/2020 Sb. zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) (vyšlo dne: 22.9.2020 v částce č. 152)
  • 383/2020 Sb. o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021 (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 154)
  • 385/2020 Sb. o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 154)
  • 386/2020 Sb. ruší zák. op. Senátu č. 340/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 155)
  • 403/2020 Sb. novela zák. č. 416/2009 Sb. (vyšlo dne: 13.10.2020 v částce č. 163)
  • 405/2020 Sb. novela vyhl. č. 177/2009 Sb., č. 3/2015 Sb. a č. 15/2005 Sb. (vyšlo dne: 13.10.2020 v částce č. 164)
  • 423/2020 Sb. novela některých vyhlášek v oblasti školství (vyšlo dne: 22.10.2020 v částce č. 170)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Tvorba výkresové dokumentace dle ISO norem - Technické kreslení

2.11.2020, On-line, Ing. Karel Petr, Ph.D.

Seminář určen pro pracovníky ve strojírenství, kteří se zabývají tvorbou výkresové dokumentace (konstruktéři, pracovníci vývoje, inženýři, manažeři kvality) a jejím užitím ve výrobě (vedoucí výroby). Stejně tak by měli mít jisté znalosti o nutnosti a metodách předepisování přesnosti na výkresech i manažeři, kteří přicházejí do styku s technickými dokumenty například při sjednávání zakázek.

Nové povinnosti v bezpečnostních listech po novele nařízení REACH od 1. 1. 2021

4.11.2020, On-line, Ing. Radka Vokurková

Účastníci webináře se dozví o všech nových povinných informacích, které musejí být vbezpečnostních listech od 1. 1. 2021 podle nařízení Komise (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v zemích EU.

Jak jednat s lidmi, kteří nedokážou naslouchat

6.11.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Jednat či spolupracovat s lidmi, ať již kolegy, obchodními partnery nebo dokonce šéfy, kteří nám z nejrůznějších důvodů příliš nenaslouchají, je obtížné a frustrující. Často je jen ztrátou času a nezřídka končí nezdarem. Jak v těchto případech postupovat? Cílem kurzu je posílit svou schopnost jednat s lidmi, kteří nenaslouchají, a to jak změnou své vlastní komunikace, tak snahou o změnu přístupu ke komunikaci u druhé strany.

Jak při rozhovoru poznat, že druhá strana lže

20.11.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Sklon nemluvit pravdu prozradí nejčastěji určité neverbální signály. Důvodem je, řeč svého těla nemáme nikdy zcela pod kontrolou, a to ani tehdy, když se o to snažíme. Cílem semináře je ukázat, které neverbální projevy mohou naznačit, že nám náš protějšek velmi pravděpodobně neříká pravdu.

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

23.11.2020, On-line, Robert Křepinský, MUDr. Dana Kuklová,, CSc., JUDr. Martin Mikyska

On-line seminář zprostředkuje praktické zkušenosti s aplikací zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách po poslední novele v podání zástupců hlavních zúčastněných stran.

Elektrikář profi
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
23.10.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za září

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 22.10.2020
 1 EUR27,23 CZK (+0,05)
 1 USD23,04 CZK (+0,1)
 1 GBP30,16 CZK (+0,2)
 100 RUB29,98 CZK (+0,25)
 100 JPY22,01 CZK (+0,14)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody