dnes je 19.4.2021

Nejnovější

Společnosti ABB a Amazon Web Services budou řídit flotily elektromobilů

4.4.2021, Zdroj: ABB

Společnosti ABB a Amazon Web Services budou řídit flotily elektromobilůSpolečnosti ABB a Amazon Web Services (AWS), patřící společnosti Amazon.com, se dohodly na spolupráci při vývoji cloudového řešení umožňujícího řízení flotil elektromobilů v reálném čase.

Český Siemens představuje aplikaci Comfy pro bezpečnost a efektivní provoz kanceláří

4.4.2021, Zdroj: SIEMENS

Český Siemens představuje aplikaci Comfy pro bezpečnost a efektivní provoz kanceláříAplikace Comfy pomůže s návratem zaměstnanců do kanceláří a sdílených pracovišť v režimu tzv. nového normálu. Comfy usnadní plánování a bezpečnější a příjemnější pobyt v kancelářích. Současně nabízí detailní analytiku, která slouží k optimalizaci uspořádání…

Nový Kulatý průchodkový systém SKINTOP® MULTI-M

4.4.2021, Zdroj: LAPP kabel

Nový Kulatý průchodkový systém SKINTOP® MULTI-MTrend miniaturizace stále pokračuje i u kabelových vstupních systémů. Čím dál větší počet kabelů s malým průměrem je třeba ukládat do stísněných prostor. Řešením je nový kulatý vícenásobný průchodkový systém od společnosti LAPP. Jeho vývojáři získali Eddie…

Veletrhy Brno upravují termíny podzimních akcí

30.3.2021, Zdroj: BVV Veletrhy Brno

Veletrhy Brno upravují termíny podzimních akcíV důsledku aktuálního vývoje pandemie covid-19 došlo ke změnám v termínech akcí, které se uskuteční na podzim v areálu brněnského výstaviště. Všechny změny navazují na již avizované posunutí Mezinárodního strojírenského veletrhu do mimořádného termínu 8.–12.…

Společnosti Phoenix Contact a Proximus vytvářejí důležité spojení 5G, které by mohlo způsobit revoluci v Průmyslu 4.0

23.3.2021, Zdroj: Phoenix Contact

Společnosti Phoenix Contact a Proximus vytvářejí důležité spojení 5G, které by mohlo způsobit revoluci v Průmyslu 4.0Společnost Phoenix Contact, vedoucí poskytovatel průmyslové spojovací a automatizační technologie, a belgický provozovatel sítě, společnost Proximus, se spojily, aby provedly úspěšný test PROFINET v bezdrátové síti 5G.

Řidiči mohou využít již deset rychlodobíjecích stanic v síti PREpoint u čerpacích stanic OMV

23.3.2021, Zdroj: Pražská energetika a.s.

Řidiči mohou využít již deset rychlodobíjecích stanic v síti PREpoint u čerpacích stanic OMVSpolečnosti Pražská energetika a OMV v Prostějově slavnostně otevřely již desátou rychlodobíjecí stanici PREpoint. Do konce roku 2021 nainstaluje PRE dobíjecí stanice u celkem 44 čerpacích stanic OMV. U všech stanic OMV je možné dobíjet elektromobily výkonem…

Tušimická baterie v testování obstála

23.3.2021, Zdroj: ČEZ

Náhlý pokles frekvence elektřiny v síti si žádá záložní zdroje schopné do 30 vteřin obnovit rovnováhu. Společnosti ČEZ a ČEPS vyzkoušely v rámci projektu BAART zapojení velkokapacitního bateriového systému pro poskytování služeb výkonové rovnováhy, konkrétně…

více článků
Nejčtenější

Nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozváděči

24.6.2014, Václav Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozváděči... „Jaký je nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozváděči?“ Minimální průřez vedení od elektroměru k podružným bytovým rozváděčům nelze obecně stanovit pro všechny případy. Pro stanovení průřezu konkrétního vedení je nutno vycházet zejména z ustanovení následujících předpisů ...

Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů?

16.4.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů?... Pokyny pro získání oprávnění k instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm ...

Zásuvkové rozvody a přepěťová ochrana

31.7.2014, Ing. Jiří Burant, Zdroj: Verlag Dashöfer

V několika kancelářích budeme instalovat zásuvky pro PC (cca 40 zásuvek). Zásuvkové rozvody budou zakončeny v podružném rozvaděči - asi dva jističe 16 A. V případě, že budou mít tyto zásuvky přímo zabudovanou přepěťovou ochranu 3. stupně, je potřeba, aby i v…

Nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozvaděči

31.7.2014, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaký je nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozvaděči? S ohledem na více faktorů, které do výpočtu vstupují je nutno provádět alespoň základní výpočet pro dimenzování tohoto vedení. Základní vstupní parametry jsou určeny v ČSN 33 2130 ed. 2 a v ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a konkrétní ...

Pravidla provozovatelů lokálních distribučních soustav

10.11.2015, Zdroj: ERÚ (http://www.eru.cz/)

Pravidla provozovatelů lokálních distribučních soustavProvozovatel lokální distribuční soustavy České teplo s.r.o. předkládá ERÚ aktualizované informace pro připojení uživatelů k LDS.

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 87/2021 Sb. novela vyhl. č. 252/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.2.2021 v částce č. 35)
  • 88/2021 Sb. novela zák. č. 44/1988 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 1.3.2021 v částce č. 36)
  • 91/2021 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 1.3.2021 v částce č. 36)
  • 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 38)
  • 125/2021 Sb. novela vyhl. č. 408/2015 Sb. (vyšlo dne: 17.3.2021 v částce č. 47)
  • 137/2021 Sb. novela nař. vl. č. 86/2011 Sb. (vyšlo dne: 23.3.2021 v částce č. 53)
  • 140/2021 Sb. o energetickém auditu (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 55)
  • 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 55)
  • 150/2021 Sb. novela zák. č. 289/2005 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 59)
  • 152/2021 Sb. novela zák. č. 505/1990 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 59)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

20.4.2021, On-line, Ing. Zdeněk Šenovský

On-line seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Jak zvýšit svou osobní produktivitu

23.4.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Náš čas, pracovní i mimopracovní, je omezený, a zvyšuje tak význam naší osobní produktivity. Tedy schopnosti vykonat v jeho rámci co nejvíce. Jak této schopnosti dosáhnout?

Jak jednat s obtížnými zaměstnanci

26.4.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Zvládání "obtížného" či problémového chování zaměstnanců patří k nejsložitějším manažerským úkolům. Jeho předpokladem je schopnost toto chování včas identifikovat, porozumět jeho příčinám, naučit se mu předcházet i na něj vhodným způsobem reagovat.

Interní oznamování a ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)

28.4.2021, On-line, JUDr. Pavel Koukal

Cílem on-line semináře je komplexně seznámit účastníky s problematikou interních kanálů pro oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů (whistleblowingu) v podnikové praxi, a to jak z hlediska tzv. best practice v rámci korporátní compliance, tak i z hlediska stávající i připravované nové právní úpravy. Zvláštní pozornost je věnována otázkám spojeným se zaváděním whistleblowingu jako nástroje interní i externí komunikace v rámci podniku (organizace) a konkrétními požadavky na ochranu oznamovatelů vůči tzv. odvetným opatřením. Samostatný blok semináře se zabývá novou právní úpravou směrnice EU o ochraně oznamovatelů a navazující prováděcí úpravě v České republice.

Tachografy a sociální legislativa nově

29.4.2021, On-line, Bc. Milan Špás

Přehled o podmínkách provozování silniční dopravy. Ujasnění problematiky související s pracovním režimem řidiče, možnými způsoby vedení záznamu o dobách řízení a odpočinku a řešením krizových situací. Používání a provoz tachografů. Analýza datových záznamů činnosti řidiče s praktickými ukázkami závažných i méně závažných porušení z pohledu kontrolních složek v ČR, ale i v ostatních členských zemích EU. Podvody při používání karet řidiče a nedovolené manipulace s tachografem. Balíček mobility a novela zákona o silniční dopravě ve smyslu stanovení režimu výjimek z nařízení (ES) č. 561/2006.

Elektrikář profi
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
19.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za březen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 16.4.2021
 1 EUR25,93 CZK (-0,01)
 1 USD21,63 CZK (-0,03)
 1 GBP29,87 CZK (-0,02)
 100 RUB28,52 CZK (+0,4)
 100 JPY19,89 CZK (-0,04)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...