Habitant.cz

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 26.5.2017
 1 EUR26,44 CZK (+0,03)
 1 USD23,61 CZK (+0,06)
 1 GBP30,32 CZK (-0,2)
 100 RUB41,43 CZK (-0,39)
 100 JPY21,25 CZK (+0,18)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2017
Stravné v ČR  72 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,90 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,50 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

Nejnovější

Ceniny v daňové evidenciGarance

23.5.2017, Ing. Lenka Hájková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ceninami se rozumějí zejména poštovní známky, kolky, dálniční známky, zakoupené stravenky do provozoven veřejného stravování, telefonní karty a ostatní karty, mají-li hodnotu, ze které bude moci být po vydání do užívání čerpáno. Evidence ...
více
ZámekPřístupné pro: ElektrikářProfi

Interní předpisy poplatníka k vedení daňové evidenceGarance

22.5.2017, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poplatníci vedoucí daňovou evidenci U poplatníků, kteří nejsou účetními jednotkami, nejsou žádné zákonem dané požadavky na úplnost, průkaznost, správnost, srozumitelnost, přehlednost a trvalost účetních záznamů, jako je tomu u účetních ...
více
ZámekPřístupné pro: ElektrikářProfi
Elektrárna na Priglu má nový 22tunový rychlouzávěr, poprvé od roku 1941

Elektrárna na Priglu má nový 22tunový rychlouzávěr, poprvé od roku 1941

16.5.2017, Zdroj: ČEZ (http://www.cez.cz/)
Devítiměsíční modernizace malé vodní elektrárny Kníničky na brněnském Priglu se blíží ke konci - dnes ráno došlo na usazení nového 22tunového rychlouzávěru, v pořadí teprve druhého v celé 75leté historii provozu elektrárny. Celá rekonstrukce včetně navazujících prací si vyžádala investice za více než 10 milionů korun. Do plného provozu najede elektrárna znovu od července.
více
Podnikatelé musí odvádět DPH z nezaplacených faktur. Absurdita roku 2017!

Podnikatelé musí odvádět DPH z nezaplacených faktur. Absurdita roku 2017!

16.5.2017, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
Nedostaneš proplacenou fakturu? Nezájem, DPH státu zaplať! Tak by se dala shrnout absurdita, která podnikatelům už dlouho leze krkem. Letošní absurdita není nějakou čerstvě uzákoněnou novinkou, mnozí se už s ní naučili žít. To ale neznamená, že jim nevadí. Alespoň to ukázalo letošní hlasování o největší byrokratický nesmysl. Odvod DPH státu z nezaplacených faktur bezkonkurenčně zvítězil.
více
MPO uspořádalo konferenci k zavádění digitalizace stavebnictví

MPO uspořádalo konferenci k zavádění digitalizace stavebnictví

16.5.2017, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes hostilo pátou odbornou konferenci Plán implementace digitálního stavebnictví v ČR. Zúčastnilo se jí více než 150 manažerů předních českých stavebních, projekčních a developerských firem, zástupci resortů průmyslu, dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury i zahraniční odborníci. Diskutovali o plánech a možnostech uplatnění metody BIM jako základního kroku k digitalizaci stavebnictví v ČR.
více
Veřejná konzultace Evropské komise k seznamu projektů společného zájmu v oblasti energetiky pro rok 2017

Veřejná konzultace Evropské komise k seznamu projektů společného zájmu v oblasti energetiky pro rok 2017

16.5.2017, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
Evropská komise vypsala veřejnou konzultaci k třetímu kolu projednávání výběru projektů společného zájmu (Projects of Common Interest - PCI) podle Nařízení EU č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě.
více
Pozvánka: Konference Chytrá energie pro podnikání a města

Pozvánka: Konference Chytrá energie pro podnikání a města

16.5.2017, Zdroj: Aliance pro energetickou soběstačnost (http://www.alies.cz/)
Konference Chytrá energie pro podnikání a města představuje impuls pro českou debatu o možnostech posílení energetické soběstačnosti například využitím vlastních projektů obnovitelných zdrojů nebo zvyšováním energetické účinnosti budov či výrobních procesů. Setkání předních odborníků se uskuteční 17. května 2017 v Lichtenštejnském paláci v Praze (10:00-15:30).
více

Aktuální změny v ochraně osobních údajůGarance

15.5.2017, Mgr. Veronika Skřejpková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zásadní změna v ochraně osobních údajů, o které je dobré nejenom vědět, ale hlavně se na ni již nyní začít připravovat, souvisí s účinností nařízení ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ...
více
ZámekPřístupné pro: ElektrikářProfi

Zákonné zastoupení a opatrovnictví, prokuraGarance

15.5.2017, Mgr. Klára Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematika zastoupení je dnes upravena v  § 436 a násl. NOZ , kdy úvodní paragrafy se věnují zastoupení obecně, pak následuje smluvní zastoupení, prokura jako zvláštní druh smluvního zastoupení (nově zařazena do občanského zákoníku, dříve ...
více
ZámekPřístupné pro: ElektrikářProfi

Smlouva o provozu dopravního prostředkuGarance

12.5.2017, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Současná právní úprava smlouvy o provozu dopravního prostředku upravená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vychází takřka celým svým obsahem z původní úpravy obsažené v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, pouze se změnou v ...
více
ZámekPřístupné pro: ElektrikářProfi
Nejčtenější

Vzor - Dohoda o srážkách ze mzdy - stravenky, nevyúčtované zálohyGarance

12.5.2014, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel: ............................................................................ se sídlem ............................................................ zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ........... jehož jménem jedná ............. ...
více
ZámekPřístupné pro: ElektrikářProfi

Změny v ostatních daňových zákonechGarance

21.4.2017, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak již z názvu tohoto článku plyne, obsahem tohoto rozboru budou vybrané daňové změny u podnikatelů pro rok 2017. Připomeneme také krátce klíčové novinky účinné již od konce minulého roku. Změny v zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH řeší ...
více
ZámekPřístupné pro: ElektrikářProfi

Vzor - Smlouva o zřízení služebnosti přístupové cestyGarance

15.4.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinný: Jméno a příjmení: .............................................. Datum narození: ................................................ Trvale bytem:...................................................... Doručovací adresa: .............. ...
více
ZámekPřístupné pro: ElektrikářProfi

Změny v zákoně o DPHGarance

21.4.2017, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
V oblasti DPH budeme v následujícím textu probírat kromě změn již schválených i změny dané novelou projednávanou jako sněmovní tisk č. 873, který čeká aktuálně (ke dni zveřejnění tohoto textu) na podpis prezidenta republiky. 1. Schválené ...
více
ZámekPřístupné pro: ElektrikářProfi

Vzor - Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezeným (základní zákonný režim)Garance

12.2.2014, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zakladatelská listina I. Obchodní firma, právní forma a sídlo společnosti Obchodní firma je: ABC, s. r. o. Právní forma je: společnost s ručením omezeným Sídlo společnosti je: Praha. (dále jen „ společnost ”) II. Společníci společnosti 2. ...
více
ZámekPřístupné pro: ElektrikářProfi
Nejnovější Právní předpisy
  • 123/2017 Sb. novela zák. č. 114/1992 Sb. (vyšlo dne: 20.4.2017 v částce č. 44)
  • 127/2017 Sb. novela vyhl. č. 408/2015 Sb. (vyšlo dne: 24.4.2017 v částce č. 45)
  • 128/2017 Sb. novela vyhl. č. 100/1995 Sb. (vyšlo dne: 26.4.2017 v částce č. 46)
  • 129/2017 Sb. novela vyhl. č. 101/1995 Sb. (vyšlo dne: 26.4.2017 v částce č. 46)
  • 130/2017 Sb. novela vyhl. č. 16/2012 Sb. (vyšlo dne: 26.4.2017 v částce č. 46)
  • 134/2017 Sb. o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017 (vyšlo dne: 28.4.2017 v částce č. 47)
  • 137/2017 Sb. o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice (vyšlo dne: 5.5.2017 v částce č. 49)
  • 148/2017 Sb. novela zák. č. 187/2006 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 22.5.2017 v částce č. 52)
  • 151/2017 Sb. novela zák. č. 13/1997 Sb. (vyšlo dne: 22.5.2017 v částce č. 52)
  • 152/2017 Sb. novela zák. č. 311/2006 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 22.5.2017 v částce č. 52)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Provozování činností epidemiologicky závažných v roce 2017 

MUDr. Pavla Svrčinová

29. 5. 2017

Cílem semináře je seznámit posluchače s legislativními požadavky na stravovací služby, jak na národní úrovni tak na úrovni Evropského společenství. Upozornit na nejčastější problémy při jejich naplňování ( osobní, provozní hygiena, zavádění postupů založených na principu HACCP a technologie přípravy pokrmů). Další probíranou oblastí bude oblast zásobování pitnou vodou, odstraňování odpadů a předmětů pro styk s potravinami. Dále bude osvětlena problematika kategorizace prací v potravinářství, včetně pracovně lékařských služeb. 

Aspekty bezpečnosti a údržby nově instalovaných a modernizovaných výrobních zařízení

13. 6. 2017

Ing. Jan Škarka

Cílem semináře podporovaného Sdružením automobilového průmyslu (AutoSAP) je seznámit účastníky, s čím je třeba počítat v oblasti údržby a bezpečnosti práce, pokud se firma rozhodne modernizovat výrobní inventář. Výklad odkáže na aktuálně platné požadavky v obou oblastech. Seminář se dotkne i aspektů přibližování firmy prostředí digitální ekonomiky a standardům iniciativy Průmysl 4.0.  

Stavební zákon v aplikační praxi

13. 6. 2017

Mgr. Martina Pavelková
V rámci semináře se účastníci seznámí s poznatky z aplikační praxe, s územním plánováním a problematikou aplikace územně plánovací dokumentace v řízeních dle stavebního zákona, dále s problematikou stavebního zákona v části územního řízení a stavebního řádu a jeho klíčových institutů. Představeny budou také prováděcí vyhlášky a související (zvláštní) zákony, které jsou v řízeních dle stavebního zákona aplikovány prostřednictvím stanovisek a závazná stanovisek dotčených orgánů. Dále bude účastníkům v souvislostech s jednotlivými tématy představena také chystaná novela stavebního zákona, která je v současné době schválená Parlamentem ČR a zaslaná do Senátu ČR.  

 

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: