dnes je 4.10.2022

Využití dalších softwarů KNXGarance

8.9.2017, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Software ETS InsideGarance

6.9.2017, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při využívání softwaru ETS Professional je nutné projekt vytvářet v PC a z něj také nahrávat data do přístrojů v KNX instalaci. Software ETS Inside však umožňuje vytvářet a spravovat systémové KNX instalace také chytrým telefonem nebo tabletem. ETS Inside se…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Rozšíření možností ETS přídavnými ETS AppGarance

5.9.2017, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od počátku využívání KNX systému byl v celosvětovém měřítku realizován obrovský počet projektů automatizace provozu elektrických instalací s KNX a to nejen v oblasti soukromé v bytech a rodinných domech, ale i v rozsáhlých kancelářských, školských a podobných…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Vytváření projektu se softwarem ETSGarance

4.9.2017, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Instalace a nastavení softwaru ETSGarance

1.9.2017, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuální verzi ETS lze stáhnout prostřednictvím osobních stránek MyKNX. Software ETS pracuje na bázi Microsoft Windows. V jednom PC mohou být souběžně nainstalovány softwary ETS3, ETS4 i ETS5.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Historický přehled základních softwarových nástrojůGarance

31.8.2017, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zahájení vývoje decentralizovaného systému pro řízení všech funkcí v budovách v roce 1987, tedy v původní asociaci Instabus, bylo nutné stanovit podmínky, za jakých mají pracovat jednotlivé přístroje. Nejdříve bylo potřebné dohodnout, jakým způsobem budou…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Projektování systémové instalace KNXGarance

30.8.2017, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Ochrana KNX systému proti přepětíGarance

1.4.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je potřebné si uvědomit, že převážnou většinu poruch vzniklých za provozu elektronických zařízení má na svědomí právě přepětí. Přitom všechny programovatelné přístroje v systémové elektrické instalaci KNX obsahují náročné elektronické obvody. Ovšem jen…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

KNX snímačeGarance

1.4.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Snímače prostřednictvím telegramů odesílají informace o měřených hodnotách různých fyzikálních veličin a instrukce s příkazy, které si lze představit jako požadavky pro vykonání konkrétních činností akčními členy. Tyto příkazy přijmou akční členy, uskuteční…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Přístrojové a materiálové vybavení KNX systémové instalaceGarance

1.4.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi občasné otázky potencionálních investorů patří rovněž dotaz na cenu KNX systémové instalace bez toho, zda hovoří o velikosti objektu a o náročnosti jeho vybavení různými funkcemi. V prvé fázi se totiž někdy domnívají, že tuto systémovou instalaci,…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Podpora komunikaceGarance

1.4.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

K tomu, aby snímače, akční členy i kontroléry mohly vzájemně spolehlivě komunikovat a tím plnit do nich nahranými aplikačními programy stanovené úkoly, KNX systémová instalace musí obsahovat nejen potřebnou sběrnici, ale také další prvky důležité pro…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Sběrnice, připojení KNX přístrojůGarance

1.4.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

KNX akční členyGarance

1.4.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním úkolem akčních členů je vykonávat příkazy odesílané snímači. Proto také, na rozdíl od snímačů, jsou zapojeny do silových obvodů jimi ovládaných elektrických předmětů. V závislosti na ovládané funkci, nebo také na principu řízení dané fyzikální…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

KNX a další zařízeníGarance

1.4.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Třetí základní skupinou programovatelných přístrojů pro KNX systémové elektrické instalace jsou tzv. kontroléry – tedy přístroje, které slouží k provázání funkcí budovy mnohdy i velice náročnými logickými vazbami. Jejich účelem je dosažení maximálního možného…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Komunikace vysokofrekvenčním přenosemGarance

31.3.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se můžeme poměrně často setkávat se situacemi, kdy na místo určené pro uložení přístroje KNX nelze skrytě přivést sběrnicové vedení. Jen namátkou:

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Zajištění KNX komunikaceGarance

31.3.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sestává-li KNX systémová instalace z více než jednoho liniového segmentu, kromě snímačů a akčních členů musí obsahovat také přístroje nezbytné pro galvanické oddělení jednotlivých segmentů, linií a oblastí a současně i pro zajištění jejich vzájemného…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Struktura TP telegramuGarance

31.3.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Rozvaděče v KNX instalacíchGarance

31.3.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

V KNX systémových instalacích se typicky jen asi 30% z celkového počtu KNX přístrojů – především snímačů – montuje mimo rozvaděče. To znamená, že přibližně 70% z celkového počtu KNX přístrojů bývá umístěno především…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Popis systému KNXGarance

31.3.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prvním a stále jediným celosvětově normalizovaným systémem pro řízení elektrických programovatelných instalací se stal systém KNX, vyráběný a na trh dodávaný od počátku devadesátých let dvacátého století. O jeho nepřetržitý rozvoj se stará KNX mezinárodní…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

KNX komunikace po IP sítiGarance

31.3.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro rychlejší předávání značného objemu dat mezi jednotlivými oblastmi nebo i liniemi TP1 se často využívá připojení oblastí nebo linií k IP síti. Také řídicí jednotky některých zařízení bývají koncipovány pro komunikační připojení prostřednictvím IP rozhraní.…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Rozšiřování a změny v KNX systémových instalacíchGarance

31.3.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

S ohledem na koncepci řešení KNX systémové instalace bez centrálních řídicích jednotek, s „inteligencí” decentralizovanou do jednotlivých přístrojů, je tento systém předurčen ke snadnému rozšiřování a také k jednoduše uskutečnitelným…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Normy důležité pro systémovou instalaci KNXGarance

31.3.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncem roku 2003 byly standardy KNX odsouhlaseny v CENELEC (European Committee of Electrotechnical Standardization) jako evropská norma pro elektronické systémy pro domy a budovy, jako součást řady norem EN 50090. KNX standardy byly odsouhlaseny také v CEN (EN…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Přenos informacíGarance

18.5.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z principu decentralizace všech vzájemně komunikujících prvků, tedy z provozu na sběrnici bez centrální řídicí jednotky vychází veškerý přenos informací formou telegramů. Aby bylo možné zabezpečit takovýto decentralizovaný provoz, každý účastník na sběrnici je…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Adresná komunikaceGarance

15.5.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Již několikrát jsme naznačili, že v KNX systémové elektrické instalaci probíhá komunikace na základě adresování a je uskutečňována prostřednictvím telegramů předávaných mezi jednotlivými účastníky po…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Topologie systému KNXGarance

14.5.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Realizace některých funkcíGarance

14.5.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Rozdíly mezi klasickými a systémovými elektrickými instalacemiGarance

13.5.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

V klasické instalaci jsou ovládané spotřebiče i ovládací prvky nejčastěji propojeny v témže silovém obvodu, se stejným provozním a velmi často i ovládacím napětím. Při ovládání např. dvou svítidel ze tří nebo i vyššího počtu míst je nutné poměrně složité…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Příklady vazeb v systémové KNX instalaciGarance

6.3.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

A: Realizace centrálních funkcí: Například při opouštění budovy lze stisknutím jediného tlačítka (anebo aktivací systému elektronického zabezpečení) vypnout veškeré osvětlení a předem zvolené silové zásuvky, např. pro elektrický sporák, žehličku,…), ale také…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Funkce elektrické instalace v inteligentní budověGarance

6.3.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před zahájením prací na projektu elektrické instalace v inteligentní budově je potřebné postupovat prakticky shodným způsobem, jaký by měl být obvyklý během přípravy projektu jakékoli budovy. Účelem kvalitního projektu je totiž vždy splnění všech požadavků…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Realizace popsaných funkcíGarance

6.3.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zcela nejvhodnějším řešením realizace popsaných funkcí je vyprojektování a následná montáž elektrické instalace. V klasické instalaci to znamená využití na sobě zcela nezávislých, nejčastěji poměrně jednoduchých systémů. Každý z nich je specializovaný na…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Popis funkcí v objektuGarance

6.3.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud možno co nejpodrobnější popis činností všech funkcí v objektu a také způsobů jejich ovládání vede ke snadnému nalezení optimálního řešení elektrické instalace. Pro potvrzení tohoto stanoviska uveďme některé…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Přehled funkcí v objektuGarance

6.3.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro skutečně kvalitní zpracování projektové dokumentace je nezbytné definovat a následně co nejpodrobněji popsat veškeré funkce a funkční oblasti, jimiž objekt má být vybaven. Určité funkční oblasti se mohou až výrazně lišit v závislosti na typu projektovaného…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Pohled na historii a vývoj systémových instalacíGarance

5.11.2014, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

V první polovině 20. století se nejen v odborném tisku vyskytovaly úvahy o vybavení elektrických instalací v bytech a budovách, ať již v bližší, či vzdálenější budoucnosti, jaké funkce budou umět řídit. Mnohé úvahy se také promítly do sci-fi literatury a…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Podmínky pro práci s KNX systémovými instalacemiGarance

3.12.2013, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

ABB na veletrhu Amper

19.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi již tradiční vystavovatele patří také společnost ABB, která ve svém stánku č. 35 v hale P letos připravila novinku „Tržiště inteligentních technologii“, na které vás tímto srdečně…

Základní programovací nástroj ETSArchiv

24.1.2013, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Komunikace po silovém vedeníGarance

24.1.2013, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Normy důležité pro systémovou instalaci KNXGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Stmívání osvětlení v systémové KNX instalaciGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Úspory energie a inteligentní měřeníGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Vazby různých funkčních oblastí na systémovou instalaci KNXGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Spínání svítidel a dalších spotřebičůGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Řízení osvětlení ve vazbě na pohyb nebo přítomnost osobGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Světelné scény, centrální funkce a časové programyGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Řízení vytápění, chlazení a ventilaceGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi
Nahrávám...
Nahrávám...