dnes je 4.10.2022

Využití dalších softwarů KNXGarance

8.9.2017, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Software ETS InsideGarance

6.9.2017, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při využívání softwaru ETS Professional je nutné projekt vytvářet v PC a z něj také nahrávat data do přístrojů v KNX instalaci. Software ETS Inside však umožňuje vytvářet a spravovat systémové KNX instalace také chytrým telefonem nebo tabletem. ETS Inside se…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Rozšíření možností ETS přídavnými ETS AppGarance

5.9.2017, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od počátku využívání KNX systému byl v celosvětovém měřítku realizován obrovský počet projektů automatizace provozu elektrických instalací s KNX a to nejen v oblasti soukromé v bytech a rodinných domech, ale i v rozsáhlých kancelářských, školských a podobných…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Vytváření projektu se softwarem ETSGarance

4.9.2017, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Instalace a nastavení softwaru ETSGarance

1.9.2017, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuální verzi ETS lze stáhnout prostřednictvím osobních stránek MyKNX. Software ETS pracuje na bázi Microsoft Windows. V jednom PC mohou být souběžně nainstalovány softwary ETS3, ETS4 i ETS5.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Historický přehled základních softwarových nástrojůGarance

31.8.2017, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zahájení vývoje decentralizovaného systému pro řízení všech funkcí v budovách v roce 1987, tedy v původní asociaci Instabus, bylo nutné stanovit podmínky, za jakých mají pracovat jednotlivé přístroje. Nejdříve bylo potřebné dohodnout, jakým způsobem budou…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Projektování systémové instalace KNXGarance

30.8.2017, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Nové vydání podnikové normy energetiky na provedení rozváděčů pro distribuční transformovny vn/nn do 630 kVAGarance

17.3.2017, Václav Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. ledna 2017 nabyla účinnosti podniková norma energetiky PNE 35 7149 ed. 4 Distribuční rozváděče nízkého napětí – Rozváděče pro distribuční transformovny vn/nn do 630 kVA, stanovující technické požadavky na provedení těchto rozváděčů. Jedná se o čtvrté…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Vzájemná souvislost mezi typy SPD a třídami zkoušek podle výrobkové normyGarance

16.3.2017, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzájemná souvislost mezi typy SPD a třídami zkoušek podle výrobkové normy ČSN EN 61643-11 ed. 2 „Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Řízení přepětí pomocí SPD uplatněných na venkovní vedeníGarance

15.3.2017, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návod na řízení přepětí pomocí SPD uplatněných na venkovní vedení (informativní)

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Třídění jmenovitých impulzních napětí (kategorií přepětí) a účel třídění jmenovitých impulzních napětí (kategorií přepětí)Garance

14.3.2017, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kategorie přepětí jsou v elektrických instalacích definovány za účelem koordinace izolace a odpovídající třídění zařízení je stanoveno pomocí jmenovitých impulzních napětí (viz ČSN  33 2000-5-534 ed. 2 „Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím a zařízení pro ochranu před přechodnými přepětímiGarance

13.3.2017, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním ze základních bezpečnostních opatření v oblasti vnitřních elektrických rozvodů je ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím. V listopadu 2016 vyšla nová ČSN ČSN 33 2000-4-443 ed. 3” Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-44: Bezpečnost –…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková ukončila činnost Tarifní komise projektu Nové tarifní struktury

14.6.2016, Zdroj: ERÚ (http://www.eru.cz/)

Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková ukončila činnost Tarifní komise projektu Nové tarifní strukturyPředsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková dne 19. května 2016 ukončila činnost Tarifní komise projektu Nové tarifní struktury (NTS).

Nově vydané normy z oblasti elektrotechniky - duben 2016

19.4.2016, Zdroj: ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/unmz)

Nově vydané normy z oblasti elektrotechniky - duben 2016Připravili jsme pro Vás výběr nových norem, které byly vydány ÚNMZ v dubnu 2016.

Pravidla provozovatelů lokálních distribučních soustav

19.4.2016, Zdroj: ERÚ (http://www.eru.cz/)

Pravidla provozovatelů lokálních distribučních soustavProvozovatelé lokální distribuční soustavy ELPROINVEST a Palivový kombinát Ústí předkládají ERÚ aktualizované informace pro připojení uživatelů k LDS.

Ochrana KNX systému proti přepětíGarance

1.4.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je potřebné si uvědomit, že převážnou většinu poruch vzniklých za provozu elektronických zařízení má na svědomí právě přepětí. Přitom všechny programovatelné přístroje v systémové elektrické instalaci KNX obsahují náročné elektronické obvody. Ovšem jen…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

KNX snímačeGarance

1.4.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Snímače prostřednictvím telegramů odesílají informace o měřených hodnotách různých fyzikálních veličin a instrukce s příkazy, které si lze představit jako požadavky pro vykonání konkrétních činností akčními členy. Tyto příkazy přijmou akční členy, uskuteční…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Přístrojové a materiálové vybavení KNX systémové instalaceGarance

1.4.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi občasné otázky potencionálních investorů patří rovněž dotaz na cenu KNX systémové instalace bez toho, zda hovoří o velikosti objektu a o náročnosti jeho vybavení různými funkcemi. V prvé fázi se totiž někdy domnívají, že tuto systémovou instalaci,…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Podpora komunikaceGarance

1.4.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

K tomu, aby snímače, akční členy i kontroléry mohly vzájemně spolehlivě komunikovat a tím plnit do nich nahranými aplikačními programy stanovené úkoly, KNX systémová instalace musí obsahovat nejen potřebnou sběrnici, ale také další prvky důležité pro…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Sběrnice, připojení KNX přístrojůGarance

1.4.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

KNX akční členyGarance

1.4.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním úkolem akčních členů je vykonávat příkazy odesílané snímači. Proto také, na rozdíl od snímačů, jsou zapojeny do silových obvodů jimi ovládaných elektrických předmětů. V závislosti na ovládané funkci, nebo také na principu řízení dané fyzikální…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

KNX a další zařízeníGarance

1.4.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Třetí základní skupinou programovatelných přístrojů pro KNX systémové elektrické instalace jsou tzv. kontroléry – tedy přístroje, které slouží k provázání funkcí budovy mnohdy i velice náročnými logickými vazbami. Jejich účelem je dosažení maximálního možného…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Komunikace vysokofrekvenčním přenosemGarance

31.3.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se můžeme poměrně často setkávat se situacemi, kdy na místo určené pro uložení přístroje KNX nelze skrytě přivést sběrnicové vedení. Jen namátkou:

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Zajištění KNX komunikaceGarance

31.3.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sestává-li KNX systémová instalace z více než jednoho liniového segmentu, kromě snímačů a akčních členů musí obsahovat také přístroje nezbytné pro galvanické oddělení jednotlivých segmentů, linií a oblastí a současně i pro zajištění jejich vzájemného…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Struktura TP telegramuGarance

31.3.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Rozvaděče v KNX instalacíchGarance

31.3.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

V KNX systémových instalacích se typicky jen asi 30% z celkového počtu KNX přístrojů – především snímačů – montuje mimo rozvaděče. To znamená, že přibližně 70% z celkového počtu KNX přístrojů bývá umístěno především…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Popis systému KNXGarance

31.3.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prvním a stále jediným celosvětově normalizovaným systémem pro řízení elektrických programovatelných instalací se stal systém KNX, vyráběný a na trh dodávaný od počátku devadesátých let dvacátého století. O jeho nepřetržitý rozvoj se stará KNX mezinárodní…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

KNX komunikace po IP sítiGarance

31.3.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro rychlejší předávání značného objemu dat mezi jednotlivými oblastmi nebo i liniemi TP1 se často využívá připojení oblastí nebo linií k IP síti. Také řídicí jednotky některých zařízení bývají koncipovány pro komunikační připojení prostřednictvím IP rozhraní.…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Rozšiřování a změny v KNX systémových instalacíchGarance

31.3.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

S ohledem na koncepci řešení KNX systémové instalace bez centrálních řídicích jednotek, s „inteligencí” decentralizovanou do jednotlivých přístrojů, je tento systém předurčen ke snadnému rozšiřování a také k jednoduše uskutečnitelným…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Normy důležité pro systémovou instalaci KNXGarance

31.3.2016, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncem roku 2003 byly standardy KNX odsouhlaseny v CENELEC (European Committee of Electrotechnical Standardization) jako evropská norma pro elektronické systémy pro domy a budovy, jako součást řady norem EN 50090. KNX standardy byly odsouhlaseny také v CEN (EN…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Nové podnikové normy energetiky stanovující technické požadavky na elektroměrové rozváděče a kabelové rozvodné skříněGarance

21.3.2016, Václav Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. ledna 2016 vstoupily v platnost podnikové normy energetiky - PNE 35 7000 Distribuční rozváděče nízkého napětí – Kabelové rozvodné skříně a PNE 35 7030 Rozváděče nízkého napětí – Elektroměrové rozváděče. Jedná se o první vydání těchto norem. Uvedené normy…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Umělé osvětlení v prostorech s nedostatečným denním světlemGarance

2.11.2015, Ing. Tomáš Maixner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bez vědomí toho, jak je prostor osvětlen přirozeným světlem, vlastně ani nelze navrhnout soustavu umělého osvětlení. Samozřejmě, řešení denního osvětlení není úkolem projektanta elektro. Ostatně zastávám názor, že ani umělé osvětlení není v jeho kompetenci.…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Regulace umělého osvětlení v interiérechGarance

2.11.2015, Ing. Tomáš Maixner, Zdroj: Verlag Dashöfer

S revizí evropské normy pro osvětlování vnitřních pracovišť ČSN EN 12464-1 (Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: – Vnitřní pracovní prostory.) se přestalo rozlišovat mezi umělým a denním osvětlením. Požadavky, které předpis předkládá,…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Požadavky na prodlužovací přívody podle převzaté mezinárodní normy IEC 60884-2-7+A1Garance

30.10.2015, Václav M a ch á č e k, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z běžně používaných elektrických předmětů a to jak při soukromém používání, tak v pracovním procesu jsou pohyblivé prodlužovací přívody pro připojení elektrických spotřebičů, rozličného elektrického nářadí a obdobných zařízení nízkého napětí k pevnému…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Vnější elektrické rozvodyGarance

29.10.2015, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro navrhování a zřizování vnějších elektrických rozvodů je nutno postupovat především v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Několik příkladů k dalšímu využití elektrických topných kabelůGarance

29.10.2015, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z velmi důležitých oborů technických zařízení budov (dále jen TZB) je příprava a rozvod teplé užitkové vody (dále jen TUV). Zvláště velký problém je udržení teploty vody v rozvodech, pokud zdroj TUV není přímo u místa odběru. Zde se obvykle uplatňuje…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Upevňování systému topných samoregulačních kabelůGarance

29.10.2015, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na kovová potrubí se topný samoregulační kabel připevní pomocí stahovacích pásků, nebo tepelně odolné pásky ze skelné tkaniny. Přitom je nutno dbát na to, aby se potrubí prohřívalo v cele délce, viz obrázek 1. Způsob připojení kabelu odbočky je na obrázku…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrické vytápění topnými kabelyGarance

29.10.2015, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro elektrické vytápění topnými kabely byl v roce 2003 přijat dokument HD 384-7-753:2001 (ekvivalent v IEC neexistoval) jako norma ČSN 33 2000-7-753: „Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 753: Podlahové a…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Celkové vyhodnocení vnějších vlivů v prostorech rozvodných zařízeníGarance

29.10.2015, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvodná zařízení musí být navrhována a zřizována v souladu s opatřeními k ochraně z hlediska bezpečnosti, s požadavky na jejich řádnou a spolehlivou funkci s přiměřenou odolností proti předpokládaným vnějším…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Přenos informacíGarance

18.5.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z principu decentralizace všech vzájemně komunikujících prvků, tedy z provozu na sběrnici bez centrální řídicí jednotky vychází veškerý přenos informací formou telegramů. Aby bylo možné zabezpečit takovýto decentralizovaný provoz, každý účastník na sběrnici je…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Adresná komunikaceGarance

15.5.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Již několikrát jsme naznačili, že v KNX systémové elektrické instalaci probíhá komunikace na základě adresování a je uskutečňována prostřednictvím telegramů předávaných mezi jednotlivými účastníky po…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Topologie systému KNXGarance

14.5.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Realizace některých funkcíGarance

14.5.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Rozdíly mezi klasickými a systémovými elektrickými instalacemiGarance

13.5.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

V klasické instalaci jsou ovládané spotřebiče i ovládací prvky nejčastěji propojeny v témže silovém obvodu, se stejným provozním a velmi často i ovládacím napětím. Při ovládání např. dvou svítidel ze tří nebo i vyššího počtu míst je nutné poměrně složité…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

OP PIK je první český program na období 2014 - 2020 schválený Evropskou komisí

12.5.2015, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

OP PIK je první český program na období 2014 - 2020 schválený Evropskou komisíEvropská komise schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tento program v gesci MPO se tak stal prvním českým operačním programem na programovací období 2014-2020 schváleným EK.

Příklady vazeb v systémové KNX instalaciGarance

6.3.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

A: Realizace centrálních funkcí: Například při opouštění budovy lze stisknutím jediného tlačítka (anebo aktivací systému elektronického zabezpečení) vypnout veškeré osvětlení a předem zvolené silové zásuvky, např. pro elektrický sporák, žehličku,…), ale také…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Funkce elektrické instalace v inteligentní budověGarance

6.3.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před zahájením prací na projektu elektrické instalace v inteligentní budově je potřebné postupovat prakticky shodným způsobem, jaký by měl být obvyklý během přípravy projektu jakékoli budovy. Účelem kvalitního projektu je totiž vždy splnění všech požadavků…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Realizace popsaných funkcíGarance

6.3.2015, Ing. Josef Kunc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zcela nejvhodnějším řešením realizace popsaných funkcí je vyprojektování a následná montáž elektrické instalace. V klasické instalaci to znamená využití na sobě zcela nezávislých, nejčastěji poměrně jednoduchých systémů. Každý z nich je specializovaný na…

Přístupné pro: ElektrikářProfi
Nahrávám...
Nahrávám...