dnes je 4.10.2022

Pověření osoby odpovědné za plynová zařízení

30.9.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

VTZ ve stavbách pro více než 200 osob

26.9.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Náhrada chybějícího návodu MPBP

26.9.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Malé a nízké napětí

19.9.2022, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Třídy elektrických VTZ

18.9.2022, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly stávajících zařízení podle nové úpravy

22.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Zdravotní způsobilost k obsluze VTZ

12.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Kontroly spotřebičů a závaznost ČSN EN 33 1600 ed. 2

5.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Kdo je odpovědným provozovatelem VTZ u nájemních vztahů?

30.7.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Provozovaná VTZ v režimu od účinnosti zákona č. 250/2021 Sb.

21.7.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Kdo může provádět opravy vyhrazených zdvihacích zařízení

21.7.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Osoba poučená podle § 4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

20.7.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Provozní dokumentace k nářadí a malým spotřebičům

12.7.2022, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Nové normy Elektro - červen 2022

20.6.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy Elektro - červen 2022Nové normy související s elektrotechnikou, které vyšly ve věstníku ÚNMZ červen 2022.

Rekodifikace oblasti vyhrazených technických zařízení již od července v účinnosti včetně svých nařízení vládyArchiv

27.5.2022, Mgr. Bc. Lucie Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon”), nabude účinnosti 1. července 2022. K jeho funkčnímu použití v praxi bylo nezbytné připravit za poslední rok…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Nové normy Elektro - květen 2022

23.5.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy Elektro - květen 2022Nové normy ČSN pro elektrotechniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ květen 2022.

První únorový den letošního roku byl zahájen VI. ročník soutěže Chytrá města 2022

7.2.2022, Zdroj: Soutěž chytrá města

První únorový den letošního roku byl zahájen VI. ročník soutěže Chytrá města 2022V letošním roce se koná již VI. ročník prestižní soutěže Chytrá města. Její hlavním cílem je identifikace, hodnocení a podpora realizace inovativních řešení, která vedou ke zvyšování kvality života obyvatel obcí, měst a regionů. Soutěže Chytrá města se mohou…

Nouze o čipy neovlivňuje jen automobily. Brzdí třeba i nástup chytrých odečtů vody

13.12.2021, Zdroj: LESENSKY.CZ

Nouze o čipy neovlivňuje jen automobily. Brzdí třeba i nástup chytrých odečtů vodyCelosvětový nedostatek čipů se dotýká celé řady dalších odvětví. V Česku například zbrzdí zavádění měřidel vody a tepla s dálkovým odečtem. Zpožďují se také dodávky zařízení pro běžnou infrastrukturu, například veřejné osvětlení. Podle některých odborníků se…

Změny chemického zákona v roce 2021

8.11.2021, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny chemického zákona v roce 2021V souvislosti s novým zákonem o odpadech byl vydán také zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Tento zákon ve své deváté části mění některá ustanovení zákona…

Nové normy pro elektrotechniku - srpen 2021

10.8.2021, Zdroj: ÚNMZ

Nové normy pro elektrotechniku - srpen 2021Nové normy pro elektrotechniku a příbuzné obory, které vyšly ve věstníku ÚMNZ srpen 2021.

Témata do školení zaměstnanců o zajišťování BOZPGarance

27.2.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do osnovy školení o právních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se ohledně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ohledně služeb poskytovaných na tomto úseku, doporučuje zařadit následující…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizikGarance

24.2.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Koordinovaný postup zaměstnavatelů při zajišťovíní BOZPGarance

24.2.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Odpovědnost za BOZP ve firměGarance

22.2.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Služby pro zajištění BOZPGarance

22.2.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Postup při prevenci rizikGarance

12.10.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastní způsob provedení vyhledání nebezpečí a hodnocení rizik při práci, včetně stanovení opatření, není nijak závazně upraven. Pro každou jednotlivou fázi si zaměstnavatel může zvolit jinou metodu, nebo dokonce použít svou vlastní, kterou si pro tento účel…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Prevence rizik a kategorizace pracíGarance

10.10.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsob, jak má být provedena kategorizace prací je poměrně podrobně stanoven právními předpisy – výklad  ZDE . U vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, tedy těch ostatních, tomu tak není. Vždy záleží na zpracovateli (zaměstnavateli), jakou metodu vzhledem ke…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Systémy řízení BOZPGarance

6.10.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každá firma, společnost nebo instituce si musí, většinou ve spolupráci s odborně způsobilou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik, vytvořit svůj vlastní systém řízení BOZP k plnění požadavků BOZP na jednotlivých pracovištích (pro poskytování OOPP, pro…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Úvod a pojmy prevence rizikGarance

4.10.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Prevence rizikGarance

3.10.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Syndrom nemocných budov - ochrana zaměstnanců

22.7.2013, Zdroj: NHS choices (http://www.nhs.uk)

Syndrom nemocných budov (SBS - Sick Building Syndrome) je dosud ne zcela prozkoumaným jevem - jím postižené osoby mají řadu zdravotních obtíží spojených s pobytem v určité budově - nejčastěji pracovišti, přitom však v prostředí budovy neexistuje specifická…

Legislativní základ k pracovnělékařské péčiGarance

11.6.2013, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Pohled do historie BOZPGarance

30.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Člověk byl vždy spojen s prací, která mu byla živitelkou, a zároveň hnací silou lidského pokroku vůbec. Při každé práci se objevovala různá rizika, vyplývající z výrobního způsobu toho kterého období, z použitých materiálů, nástrojů, zařízení, pracovních…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Struktura bezpečnosti a ochrany zdraví při práciGarance

30.1.2013, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud bychom chtěli formulovat definici bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dalo by se zjednodušeně říci, že jde o právní regulaci chování osob při práci s cílem, aby pracující osoby byly chráněny před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a jinými…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Předpisy k zajištění BOZPGarance

30.1.2013, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v ust. § 439 odst. 2 definuje právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci považuje předpisy na ochranu života…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Povinnosti zhotovitele a zadavatele stavby a koordinátora BOZP při práci na staveništiGarance

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzických osob podílejících se na zhotovení stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále koordinátor BOZP) na staveništi stanovuje část 3 zákona č. 309/2006 Sb.…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništiGarance

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti v pracovněprávních vztazích upravuje zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v části páté § 101 až 108. § 101 a 102 pojednává o povinnostech zaměstnatele o předcházení ohrožení života a…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Zákonné povinnosti v oblasti hodnocení a prevenci rizikGarance

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost zaměstnavatele provádět prevenci rizik je stanovena zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce). Část pátá zákoníku práce uvádí základní požadavky na zajištění bezpečnosti o ochraně zdraví při práci. Tyto požadavky jsou dále specifikovány v…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb podle normy ČSN 73 0810 a norem řady ČSN EN 13501-X+A1Garance

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Norma ČSN 73 0810 (účinnosti od 1. 5. 2009) upřesňuje požadavky na stavební výrobky, stavební konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k normám ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a normám řady ČSN EN 13501-x+A1, případně dalším…

Přístupné pro: ElektrikářProfi
Nahrávám...
Nahrávám...