dnes je 4.10.2022

Vnější elektrické rozvodyGarance

29.10.2015, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro navrhování a zřizování vnějších elektrických rozvodů je nutno postupovat především v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Několik příkladů k dalšímu využití elektrických topných kabelůGarance

29.10.2015, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z velmi důležitých oborů technických zařízení budov (dále jen TZB) je příprava a rozvod teplé užitkové vody (dále jen TUV). Zvláště velký problém je udržení teploty vody v rozvodech, pokud zdroj TUV není přímo u místa odběru. Zde se obvykle uplatňuje…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Upevňování systému topných samoregulačních kabelůGarance

29.10.2015, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na kovová potrubí se topný samoregulační kabel připevní pomocí stahovacích pásků, nebo tepelně odolné pásky ze skelné tkaniny. Přitom je nutno dbát na to, aby se potrubí prohřívalo v cele délce, viz obrázek 1. Způsob připojení kabelu odbočky je na obrázku…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrické vytápění topnými kabelyGarance

29.10.2015, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro elektrické vytápění topnými kabely byl v roce 2003 přijat dokument HD 384-7-753:2001 (ekvivalent v IEC neexistoval) jako norma ČSN 33 2000-7-753: „Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 753: Podlahové a…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Celkové vyhodnocení vnějších vlivů v prostorech rozvodných zařízeníGarance

29.10.2015, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvodná zařízení musí být navrhována a zřizována v souladu s opatřeními k ochraně z hlediska bezpečnosti, s požadavky na jejich řádnou a spolehlivou funkci s přiměřenou odolností proti předpokládaným vnějším…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozváděči

24.6.2014, Václav Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozváděči„Jaký je nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozváděči?“

Určení velikosti průřezu vodiče s ohledem na mechanickou pevnostGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Ukládání holých vodičů, izolovaných vodičů a kabelůGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Aplikace úložných systémůGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Další hlediska pro návrh vodičů v silnoproudém rozvoduGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Instalační kanályGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Podlahové systémyGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Třídění a označování kabelů a vodičůGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Kabelové nosné systémyGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Označení ochranných svorek a vodičůGarance

12.2.2011, Ing. Zdeněk Trinkewitz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi
Nahrávám...
Nahrávám...