dnes je 4.10.2022

Pověření osoby odpovědné za plynová zařízení

30.9.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

VTZ ve stavbách pro více než 200 osob

26.9.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada chybějícího návodu MPBP

26.9.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Malé a nízké napětí

19.9.2022, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Třídy elektrických VTZ

18.9.2022, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly stávajících zařízení podle nové úpravy

22.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Zdravotní způsobilost k obsluze VTZ

12.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Kontroly spotřebičů a závaznost ČSN EN 33 1600 ed. 2

5.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Kdo je odpovědným provozovatelem VTZ u nájemních vztahů?

30.7.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Provozovaná VTZ v režimu od účinnosti zákona č. 250/2021 Sb.

21.7.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Kdo může provádět opravy vyhrazených zdvihacích zařízení

21.7.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Osoba poučená podle § 4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

20.7.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Provozní dokumentace k nářadí a malým spotřebičům

12.7.2022, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Nové normy Elektro - červen 2022

20.6.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy Elektro - červen 2022Nové normy související s elektrotechnikou, které vyšly ve věstníku ÚNMZ červen 2022.

Rekodifikace oblasti vyhrazených technických zařízení již od července v účinnosti včetně svých nařízení vládyArchiv

27.5.2022, Mgr. Bc. Lucie Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon”), nabude účinnosti 1. července 2022. K jeho funkčnímu použití v praxi bylo nezbytné připravit za poslední rok…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Nové normy Elektro - květen 2022

23.5.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy Elektro - květen 2022Nové normy ČSN pro elektrotechniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ květen 2022.

První únorový den letošního roku byl zahájen VI. ročník soutěže Chytrá města 2022

7.2.2022, Zdroj: Soutěž chytrá města

První únorový den letošního roku byl zahájen VI. ročník soutěže Chytrá města 2022V letošním roce se koná již VI. ročník prestižní soutěže Chytrá města. Její hlavním cílem je identifikace, hodnocení a podpora realizace inovativních řešení, která vedou ke zvyšování kvality života obyvatel obcí, měst a regionů. Soutěže Chytrá města se mohou…

Nouze o čipy neovlivňuje jen automobily. Brzdí třeba i nástup chytrých odečtů vody

13.12.2021, Zdroj: LESENSKY.CZ

Nouze o čipy neovlivňuje jen automobily. Brzdí třeba i nástup chytrých odečtů vodyCelosvětový nedostatek čipů se dotýká celé řady dalších odvětví. V Česku například zbrzdí zavádění měřidel vody a tepla s dálkovým odečtem. Zpožďují se také dodávky zařízení pro běžnou infrastrukturu, například veřejné osvětlení. Podle některých odborníků se…

Změny chemického zákona v roce 2021

8.11.2021, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny chemického zákona v roce 2021V souvislosti s novým zákonem o odpadech byl vydán také zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Tento zákon ve své deváté části mění některá ustanovení zákona…

Nové normy pro elektrotechniku - srpen 2021

10.8.2021, Zdroj: ÚNMZ

Nové normy pro elektrotechniku - srpen 2021Nové normy pro elektrotechniku a příbuzné obory, které vyšly ve věstníku ÚMNZ srpen 2021.

Vyhrazená elektrická zařízení - úvod a základní definiceArchiv

25.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakteristika, rozdělení a typologie vyhrazených elektrických zařízení. Skupiny nevyhrazených elektrických zařízení. Základní pojmy provozu elektrických zařízení a závaznost technických norem.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Provozní dokumentace elektrických zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definice provozní dokumentace podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Požadavky na provozní dokumentaci vyhrazených zařízení a význam jejího řádného vedení.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Péče o elektrická zařízení vysokého napětíArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Odpovědnost za provoz vyhrazených elektrických zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti provozovatelů vyhrazených elektrických zařízení a odpovědných osob, stupně jejich odpovědnosti a způsob stanovení a součinnost s revizním technikem.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Dokumentace k elektrickým spotřebičůArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návod k obsluze je dle čl. 6 normy ČSN 33 1600 ed. 2 základním dokumentem v oblasti spotřebičů, neboť je podkladem pro jejich pravidelné kontroly, revize, údržbu, opravy…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Uvádění nových a rekonstruovaných elektrických zařízení do provozuArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Veškerá nová a rekonstruovaná vyhrazená technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen tehdy, byla-li na ně provedena výchozí revize ve smyslu ČSN.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrická zařízení - revizní techniciArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Revizní technici jsou osoby znalé s příslušnou způsobilostí. Vypracovávají pro organizaci revizní zprávy na základě objednávky nebo mandátní smlouvy, při které je možno touto smlouvou určit odpovědnost vůči dozorovým…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrická zařízení - kompetentní osobyArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úrovně kvalifikace kompetentních osob a jejích úprava podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Výchozí revizeArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po skončení montážních prací na nových nebo rekonstruovaných vyhrazených EZ je před uvedením do provozu zhotovitel povinen zpracovat výchozí revizní zprávy.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Systémy ochrany před bleskemArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly, údržba a pravidelné revize systémů a zařízení ochrany před účinky atmosférické a statické elektřiny.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Osoba zodpovědná za provoz elektrických zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Statutární zástupce společnosti jmenuje osobu zodpovědnou, aby na ni přenesl valnou většinu svých právních povinností. Takto pověřená osoba podpisem jmenovací listiny musí vykonávat minimálně ty činnosti EZ, které jsou popsané v ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. 4.3.1.…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrická zařízení - kompetentní osoby - externí zhotoviteléArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Externí zhotovitelé zajišťují pro organizaci činnosti dodavatelským způsobem, pro které provozovatel nemá vhodné kvalifikované zaměstnance, kapacity nebo je to pro něj ekonomicky výhodné.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Péče o elektrická zařízení nízkého napětíArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Pronajatá a pronajímaná zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly a údržba technických zařízení u pronajatých objektů, el. zařízení, strojů atd. je řešena v rozsahu stanoveném nájemní smlouvou. V této smlouvě nebo v její nedílné příloze musí být detailně stanoveno, za co a v jakém rozsahu zodpovídá nájemce a…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrická zařízení - pověřené osobyArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pověřené osoby (vedoucí útvarů) sledují lhůty kontrol el. zařízení podle kategorií na svém úseku, vedou a uchovávají provozní dokumentaci, řeší zjištěné závady, neprovozují zařízení neprověřená, s bezpečnostními závadami nebo prošlými lhůtami kontrol. Lhůty a…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Obsluhy elektrických zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Zařazování, specifikace a odstraňování závadArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Systém péče o elektrická zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly, revize a údržba elektrických zařízení zabezpečuje jeho řádný a bezpečný stav a zachycuje počínající závady zejména bezpečnostního charakteru.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrická zařízení - kompetentní osoby - specialistéArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhy specialistů a jejich činnosti tak jak to vyplývá z vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Přístupné pro: ElektrikářProfi
Nahrávám...
Nahrávám...