dnes je 25.2.2024

Input:

543/2005 Sb., Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění účinném k 20.12.2006

č. 543/2005 Sb., Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění účinném k 20.12.2006
ZÁKON
ze dne 2. prosince 2005
o státním rozpočtu České republiky na rok 2006
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
170/2006 Sb.
(k 28.4.2006)
mění částky v § 1 odst. 1 a v přílohách č. 1, 2, 3 a 4
v § 2 vkládá nové odst. 2 a 3
584/2006 Sb.
(k 20.12.2006)
mění částky v § 1 a v přílohách č. 1, 3 a 4
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2006 (dále jen „státní rozpočet”) se stanoví částkou 889 391 799 000 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 973 101 765 000 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 83 709 966 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:
a) vydáním státních dluhopisů podle zvláštního právního předpisu do výše 65 190 800 000 Kč,
b) přijatými dlouhodobými úvěry do výše 9 224 020 000 Kč,
c) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to snížením o 9 295 146 000 Kč.
(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(6) Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
(7) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 56 919 968 000 Kč a odvody a příspěvky do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 30 335 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to dotacemi a příspěvky v celkové výši 5 945 754 000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu. Příloha č. 6 obsahuje i kritéria pro výpočet dotace.
(9) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotacemi a příspěvky v celkové výši 24 679 797 000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 7 k tomuto zákonu.
(10) Ve státním rozpočtu je obsažen finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy, a to dotacemi a příspěvky v celkové výši 1 711 658 000 Kč uvedenými v příloze č. 8 k tomuto zákonu.
(11) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.
(12) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. se stanoví ve výši 120 000 000 000 Kč.
§ 2
(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů na roky 2002 až 2005, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na řešení povodňových škod vzniklých v roce 2002 a nebyly vyčerpány do 31. prosince 2005, byly těmito kraji a obcemi použity v roce 2006 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 2002 až 2005.
(2) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu na rok 2006, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na řešení povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření, a které
Nahrávám...
Nahrávám...