dnes je 24.7.2024

Input:

Způsoby zániku účasti společníka ve společnosti

5.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1 Způsoby zániku účasti společníka ve společnosti

Mgr. Dita Komárková

Výklad právní věty
Právní úprava zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným je obsažena zejména v ustanoveních § 202 až 215 ZOK. Tento výčet ustanovení, resp. způsobů zániku účasti společníka není vyčerpávající. Další způsoby zániku účasti společníka ve společnosti lze nalézt i v jiných ustanoveních týkajících se právní úpravy společnosti s ručením omezeným.

Nový zákon o obchodních korporacích v zásadě navazuje na předchozí právní úpravu zániku účasti společníka ve společnosti upravenou ve starém obchodním zákoníku, proto lze využít i předchozích zkušeností a závěrů, které přinesla soudní judikatura. Přesto nová právní úprava přináší určité změny, například přiznává právo společníkovi vystoupit ze společnosti za splnění zákonem stanovených podmínek.

Účast společníka ve společnosti zaniká v následujících případech:

a) převodem podílu na jiného společníka či třetí osobu, pokud to připouští společenská smlouva; k tomu blíže tato kapitola;

b) smrtí společníka, jenž je fyzickou osobou, nebo

Nahrávám...
Nahrávám...