dnes je 21.3.2023

Input:

Změny v zákoně o DPH

8.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2
Změny v zákoně o DPH

RNDr. Ivan Brychta

Změny v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále ZDPH), začneme připomenutím změny nařízení vlády k RPDP z 10. 8. 2022, a pak už se budeme věnovat novele zákona o DPH, která platí od roku 2023.

1. Změna nařízení vlády k RPDP

Od 10. 8. 2022 se změnilo nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, upravující (v návaznosti na přílohu č. 6 ZDPH) další okruh zboží a služeb, jejichž dodání mezi dvěma plátci v rámci tuzemska podléhá režimu přenesené daňové povinnosti (RPDP). Změna byla provedena nařízením vlády č. 228/2022 Sb. a přišla tak říkajíc "hodně po dvanácté". Důvod je prostý - již od 1. 1. 2022 došlo na základě prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1832 ke změně některých kódů nomenklatury celního sazebníku, a to i několika z těch, které nařízení vlády používá k označení zboží pro tuzemský RPDP. V důsledku toho od 1. 1. 2022 až do 9. 8. 2022 odkazovalo v některých případech nenovelizované nařízení vlády na již neexistující kódy a RPDP nemohl být aplikován. To pak v důsledku mohlo vést i k chybám na straně plátců, pokud mechanicky postupovali jako v předchozích letech.

Naštěstí správce daně vydal informaci s názvem Změna rozsahu použití režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92f ZDPH s účinností od 1. 1. 2022, ve které mj. uvádí, že pokud došlo od 1. 1. do 9. 8. 2022 k dodání zboží s kódy neuvedenými ve vyhlášce, tak přestože RPDP není, tak správce daně umožní postup podle § 92a odst. 7 ZDPH (tj. nebude použití RPDP rozporovat, pokud byla z transakce DPH odvedena).

2. Novela ZDPH od roku 2023

Zákon č. 366/2022 Sb.

Hlavní novelou pro rok 2023 je zákon č. 366/2022 Sb. (na základě sněmovního tisku 254), jehož účinnost je ve většině případů od 1. 1. 2023. Doplňme, že stejný zákon provedl změny v daních z příjmů (viz text Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob).

Zvýšení limitu pro obrat DPH

Asi nejzajímavější změnou je zvýšení obratu pro povinnou registraci k DPH, a to z částky nad 1 000 000 Kč na částku nad 2 000 000 Kč.

Poměrně komplikovaně napsaná přechodná ustanovení k této významné změně zaručila, že se plátcem DPH nestala ani ta osoba, jejíž obrat přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč, a to za období 12/2021 až 11/2022 nebo za období kalendářního roku 2022 (pokud by se přesto tyto osoby chtěly stát plátcem DPH, musely by tento úmysl oznámit do určitého termínu správci daně).

Zvýšení částky z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč bylo zapracováno také do §§ 106 a 106b ZDPH, upravujících zrušení registrace plátce z moci úřední a na žádost. Přechodná ustanovení pak zaručila, že pokud se stávající plátce s příjmy do 2 000 000 Kč chtěl odregistrovat tak, aby coby fyzická osoba mohl vstoupit pro rok 2023 do paušálního režimu pro paušální daň z příjmů, mohl tak učinit do 5 dnů po vyhlášení novely (a v takovém případě mu byla k 1. 1. 2023 zrušena registrace plátce).

Rovněž byla zvýšena na dvojnásobek (z 250 000 Kč na 500 000 Kč) částka pro zrušení registrace plátce na žádost v případě, kdy se jedná o plátce z důvodu nabytí obchodního závodu nebo z důvodu pokračování v činnosti dědicem po zemřelém plátci. I v takovém případě bylo možné zrušit registraci do 5 dnů po vyhlášení novely (za předpokladu, že příjmy za poslední tři měsíce nepřevýšily částku 500 000 Kč).

Zpřesnění pravidla pro prodej zboží

Nahrávám...
Nahrávám...