dnes je 1.6.2023

Input:

Změny v ostatních daňových zákonech

17.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3
Změny v ostatních daňových zákonech

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem tohoto článku jsou především informace o vybraných daňových změnách u podnikatelů pro rok 2023 (kromě změn v zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH – ty jsou řešeny v samostatných článcích Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob a Změny v zákoně o DPH, na které tímto odkazujeme).

Zákon o spotřebních daních v roce 2023

Zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb., dále "ZSD") mění od 1. 1. 2023 již dříve přijatá novela zvyšující daně z tabákových výrobků (vč. těch zahřívaných), a to takto:

 • u daně z tabákových výrobků (§ 104 odst. 1 ZSD) dochází ke zvýšení:

  • - v případě cigaret u pevné části z 1,88 Kč/kus na 1,97 Kč/kus (procentní část zůstává na 30 %), přičemž minimální daň vzroste z 3,36 Kč/kus na 3,52 Kč/kus,
  • - v případě doutníků a cigarillos u pevné části z 2,19 Kč/kus na 2,29 Kč/kus,
  • - v případě tabáku ke kouření u pevné části z 2 860 Kč/kg na 3 000 Kč/kg,
 • u daně ze zahřívaných tabákových výrobků (§ 130c odst. 1 ZSD) dochází ke zvýšení z částky 2,86 Kč/g na 3 Kč/g.

Změny přijaté zákonem č. 131/2022 Sb. a č. 286/2022 Sb.

Zákon č. 131/2022 Sb. (na základě sněmovního tisku 205) přinesl s účinností od 1. 6. 2022 dočasné snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzínu, a to o 1,50 Kč na litr. Úprava je zapracována do § 48 ZSD a zohledňuje také vratku u zelené nafty v § 57 odst. 6 ZSD, která je v uvedeném období o 1,20 Kč na litr nižší. Snížení mělo původně platit jen 4 měsíce, ale další novela zákonem č. 286/2022 Sb. (na základě sněmovního tisku 306) prodloužila změny (s výjimkou bezolovnatého benzínu) až do konce roku 2023.

Poznámka: Aktuálně však ještě doplňme, že vláda schválila dne 4. 5. 2023 další novelu zákona o spotřebních daních, díky které dojde k návratu sazby spotřební daně z motorové nafty na původní výši 9,95 Kč za litr, a to s účinností od prvního dne měsíce po vyhlášení zákona (ke dni zveřejnění tohoto článku tedy tato novela čeká ještě na další schvalovací proces).

Velká novela zákonem č. 179/2022 Sb.

Zákon č. 179/2022 Sb. (na základě sněmovního tisku 176) přináší poměrně velkou novelu zákona o spotřebních daních (obsahuje 189 bodů změn a k tomu 10 bodů přechodných ustanovení).

Od 28. 6. 2022 je účinná pouze jediná změna, a to v § 89 ZSD, tedy v části zabývající se režimem podmíněného osvobození od daně z piva. Změna (odst. 4) umožní vrátit pivo do režimu podmíněného osvobození i na jiný sklad, než ze kterého bylo původně uvedeno do oběhu. Nový odst. 5 zavádí pravidla pro vrácení piva do daňového skladu na území ČR při vrácení z JČS EU.

Ve většině ostatních případů nabyly změny účinnosti až od 13. 2. 2023 (8 bodů již 1. 11. 2022). Důvodem změn je především snaha provést implementaci směrnice Rady EU 262/2020, datum účinnosti (13. 2. 2023) koresponduje s termínem, od kdy by mělo dojít k celoevropskému spuštění elektronického systému pro sledování vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy.

Dalšími oblastmi, které novela v návaznosti na evropské cíle řeší, je:

 • zavedení možnosti, aby odesílatel v rámci dálkového prodeje využil daňového zástupce, a zrušení možnosti, aby příslušný orgán členského státu určení daňového zástupce vyžadoval,

 • společné řešení, pokud jde o přirozené částečné ztráty během přepravy,

 • automatizace vydávání osvědčení o osvobození od daně a nakládání s ním v případě přepravy vybraných výrobků příjemcům, kteří jsou od spotřební daně osvobozeni, a

 • zproštění povinnosti poskytnout zajištění pro energetické produkty přepravované potrubím.

Zákon o evidenci tržeb

Evidence tržeb definitivně končí

Na poslední chvíli (ve Sbírce zákonů byl zveřejněn 28. 12. 2022) vyšel zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon o evidenci tržeb. Evidence tržeb byla zrušena k 31. 12. 2022 a tím též definitivně mizí možnost uplatnit si slevu na dani na evidenci tržeb ve výši až 5 000 Kč podle § 35bc ZDP.

Zákon o dani silniční

Dalším zcela zásadním krokem roku 2022 je zrušení daně silniční pro podstatnou část silničních motorových vozidel. Silniční daň sice nemizí úplně, ale nadále týká jen silničních vozidel kategorie N2 a N3 (čili vozidel s hmotností nad 3,5 t) a jejich přípojných vozidel kategorie O3 nebo O4 (tj. opět s hmotností nad 3,5 t), pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice. Změnu přinesl zákon č. 142/2022 Sb. (dle sněmovního tisku 204), který nabyl účinnosti od 1. 7. 2022, ale téměř všechny změny se budou aplikovat zpětně od 1. 1. 2022. Co se změnilo:

Zdanitelná vozidla a sazby daně

 • počínaje rokem 2022 jsou zdanitelnými vozidly již jen v předchozím zmíněná vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 a O4

 • daňové sazby (roční) jsou uvedeny v příloze zákona

 • sazba daně u zdanitelných motorových vozidel se určí podle počtu

Nahrávám...
Nahrávám...