dnes je 24.7.2024

Input:

Zánik závazku započtením

28.7.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.8.3
Zánik závazku započtením

Dalším ze způsobů zániku závazku je tzv. započtení. Tento institut je upraven jak zákoníkem občanským (§ 580 a násl.), tak i zákoníkem obchodním (§ 358 a násl.). Zjednodušeně lze uvést, že započtením dojde k zániku vzájemných pohledávek věřitele a dlužníka (tj. věřitel jedné pohledávky je dlužníkem pohledávky jiné a naopak) totožných co do druhu (tj. oproti peněžité pohledávce bude započitatelná opět jen peněžitá pohledávka).

Započtení jednostranným úkonem

Zápočet lze provést jednostranným úkonem, případně i úkonem dvoustranným (dohodou). Pro zápočty jednostranné určují občanský, popř. obchodní zákoník určité požadavky. Dle občanského zákoníku platí, že jednostranné započtení není přípustné proti pohledávce na náhradu škody způsobené na zdraví, ledaže by šlo o vzájemnou pohledávku na náhradu škody téhož druhu. Započtení není přípustné ani proti pohledávkám, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí. Započíst nelze pohledávky promlčené, pohledávky,

Nahrávám...
Nahrávám...