dnes je 19.5.2024

Input:

Zánik závazku výpovědí

28.7.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.8.4
Zánik závazku výpovědí

Dalším z důvodů zániku závazku je výpověď. Obecná úprava tohoto institutu je obsažena v § 582 občanského zákoníku. Jelikož obchodní zákoník obecnou úpravu výpovědi neobsahuje, použije se i na obchodněprávní závazkové vztahy úprava obsažená v občanském zákoníku (s výjimkou některých smluvních typů, které mají speciální právní úpravu výpovědi, jako např. licenční smlouva).

Výpověď jako jednostranný úkon

Výpověď je jednostranným úkonem, kterým lze ukončit závazek k opakované či trvající činnosti. Dle ustanovení § 582 občanského zákoníku platí, že v případě, kdy je sjednána smlouva na dobu neurčitou, jejímž předmětem je závazek k nepřetržité nebo opakované činnosti, nebo závazek zdržet se určité činnosti anebo strpět určitou činnost, a nevyplývá-li ze zákona nebo ze smlouvy způsob její výpovědi, lze smlouvu vypovědět ve lhůtě tří

Nahrávám...
Nahrávám...