dnes je 25.7.2024

Input:

Zánik závazkových vztahů

28.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.8
Zánik závazkových vztahů

Zánik závazkového vztahu nastává na základě určitých zákonem stanovených skutečností. Vždy bude třeba rozlišovat, zda skutečně zaniká závazkový vztah nebo zda zanikají pouze jednotlivá práva či povinnosti závazkového vztahu (např. dojde k zaplacení jednotlivé splátky), aniž by došlo k zániku celého závazkového vztahu.

Je samozřejmé, že nejčastějším důvodem zániku smlouvy bude její splnění. Tento způsob zániku smlouvy je nepochybně způsobem, který je mezi smluvními stranami nejvíce žádoucí – smluvní strany si něco dohodnou, ujednají si to ve smlouvě a pak tuto smlouvu dodrží a vzájemné povinnosti splní. Tímto okamžikem zpravidla dochází k zániku smlouvy a nevznikají tak žádné problémy. Tato situace ale v praxi bohužel nenastane vždy. Co tedy dělat v případě, že jedna ze smluvních stran je v prodlení se splněním své povinnosti či prohlásí, že svou povinnost nesplní? Nebo co když dojde k takové změně okolností v době účinnosti

Nahrávám...
Nahrávám...