dnes je 17.6.2024

Input:

Zánik spoluvlastnického práva

28.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.3.3
Zánik spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo může zaniknout všemi obecnými způsoby zániku, tak jako je to u individuálního vlastnictví. Kromě těchto obecných způsobů však může spoluvlastnický vztah zaniknout navíc ještě:

  1. dohodou o zrušení vypořádání spoluvlastnictví,

  2. rozhodnutím soudu na návrh některého ze spoluvlastníků.

ad a) zánik spoluvlastnictví dohodou

Zánik spoluvlastnictví dohodou

Spoluvlastníci se mohou dohodnout o zrušení spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání. V případě, že se vypořádává spoluvlastnické právo k nemovité věci, vyžaduje dohoda písemnou formu, v případě věci movité postačí i forma ústní. Účastníky smlouvy musí být všichni spoluvlastníci věci. Není tedy možné, aby dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnického práva uzavřeli pouze někteří spoluvlastníci. Obsahem dohody je nejprve dohoda o zrušení spoluvlastnictví (to musí být v dohodě výslovně vyjádřeno) a dále též vzájemné vypořádání spoluvlastníků.

Pokud je předmětem spoluvlastnictví nemovitost, která se zapisuje do katastru nemovitostí, je k tomu, aby nastaly věcně právní účinky dohody, nezbytný vklad do katastru nemovitostí.

Pokud se spoluvlastníci dohodli o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k movité věci a tuto dohodu neuzavřeli písemně, je každý ze spoluvlastníků povinen vydat ostatním na požádání písemné potvrzení o tom, jak se vypořádali.

ad b) rozhodnutím soudu na návrh některého ze spoluvlastníků

Zánik rozhodnutím soudu

Pokud se spoluvlastníci na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví nedohodnou, je oprávněn se kterýkoliv ze spoluvlastníků domáhat zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudně. Věcně příslušným soudem ve věci

Nahrávám...
Nahrávám...