dnes je 13.7.2024

Input:

Žaloba o stanovení povinnosti změnit obchodní firmu

22.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.3.1
Žaloba o stanovení povinnosti změnit obchodní firmu

Vzory

Vzor A: Žaloba o stanovení povinnosti změnit obchodní firmu

Stáhnout vzor

Městský soud v Praze

(pracoviště Slezská)

Slezská 9

120 00 Praha 2

Dvojmo

 
Žalobce: Karavan Servis, s.r.o., IČ: 12345678, se sídlem Černokostelecká 27, 100 00 Praha 10,
zastoupený JUDr. Jaroslavem Svobodou, advokátem, číslo průkazu 1234, se sídlem Václavské náměstí 39, 110 00 Praha 1
Žalovaný: Caravan Service, s.r.o., IČ: 12345678, se sídlem Opatovská 63, 149 00 Praha 4 – Háje

Žaloba o stanovení povinnosti změnit obchodní firmu

Přílohy:

 • plná moc na JUDr. Jaroslava Svobodu udělená žalobcem pro zastupování ve věci

 • výpis z obchodního rejstříku žalobce

 • výpis z obchodního rejstříku žalovaného

 • výtisk prezentace žalobce na jeho www stránkách

 • výtisk prezentace žalovaného na jeho www stránkách

 • reklamní materiál žalobce "Karavan Servis, s.r.o. – co nabízíme?“

 • reklamní materiál žalovaného "Caravan Service, s.r.o. – profil společnosti“

 • dopis od dodavatele elektrické energie adresovaný žalovanému, který byl omylem doručen žalobci

I.

Žalobce, Karavan Servis, s.r.o., je společností založenou dne 19. srpna 1999, jejíž hlavní náplní činnosti je provozování půjčovny obytných přívěsů. Tyto služby žalobce poskytuje již od svého založení a postupem času se stal jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů tohoto druhu služeb v oblasti Prahy.

Žalovaný, Caravan Service, s.r.o., je společnost založená v únoru roku 2006 a nabízející služby, jejichž rozsah a povaha je identická se službami, které poskytuje žalobce.

Důkaz:

 • výpis z obchodního rejstříku žalobce

 • výpis z obchodního rejstříku žalovaného

 • výtisk prezentace žalobce na jeho www stránkách

 • výtisk prezentace žalovaného na jeho www stránkách

 • reklamní materiál žalobce "Karavan Servis, s.r.o. – co nabízíme?“

 • reklamní materiál žalovaného "Caravan Service, s.r.o. – profil společnosti“

II.

Žalovaný nabízí veřejnosti stejné služby jako žalobce, přičemž se u potenciálních spotřebitelů snaží vyvolat dojem, že tyto služby jsou ve skutečnosti poskytovány žalobcem, čímž se žalovaný snaží parazitovat na dlouhodobě a nákladně budované reputaci žalobce u spotřebitelů. K tomu žalovaný využívá svou záměrně zvolenou obchodní firmu "Caravan Service, s.r.o.“, která je z pohledu veřejnosti (tj. průměrného spotřebitele) zaměnitelná s obchodní firmou žalobce "Karavan Servis, s.r.o“, a dále podobnou grafickou úpravu prezentace na svých www stránkách, jakou má žalobce. Ta spočívá v podobném grafickém rozvržení www stránek a užití podobných barev.

Žalovaný se tedy snaží parazitovat na dobré pověsti, kterou žalobce požívá v oblasti půjčování obytných přívěsů veřejnosti, a kterou žalobce v průběhu času s velkými náklady vybudoval. V letech 2001 až 2005 vydal žalobce na marketingové aktivity sloužící k propagaci jeho obchodní značky"Karavan Servis“ tyto finanční prostředky:

2001 69 tis. Kč
2002 35 tis. Kč
2003 70 tis. Kč
2004 54 tis. Kč
2005 122 tis. Kč

Je tedy patrné, že žalobce vynaložil významné finanční prostředky na to, aby se dostal do povědomí veřejnosti – potenciálních zákazníků. Je nepřijatelné, aby plody tohoto úsilí sklízel žalovaný tím, že by se mu podařilo vzbudit u zákazníků dojem, že jím nabízené služby jsou službami poskytovanými žalobcem.

To, že obchodní firma žalovaného "Caravan Service, s.r.o.“ je skutečně zaměnitelná s obchodní firmou žalobce "Karavan Servis, s.r.o.“, dokládá dopis od společnosti Pražská energetika, a.s. ze dne 25. 4. 2006, obsahující fakturu za dodávky elektrické energie, který je adresován žalovanému, nicméně společností Česká pošta s.p. byl v důsledku matoucí obchodní firmy žalovaného omylem doručen žalobci.

Výše uvedeným jednáním se žalovaný dopustil nekalé soutěže ve smyslu § 44 a násl. obchodního zákoníku, protože toto jeho jednání je jednáním v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jinému soutěžiteli, konkrétně žalobci.

Kromě generální skutkové podstaty obsažené v § 44 naplňuje jednání žalovaného rovněž znaky jedné či více demonstrativních skutkových podstat obsažených v následujících paragrafech

Nahrávám...
Nahrávám...