dnes je 25.7.2024

Input:

Vzory

30.7.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Prohlášení vlastníka

Mgr. Pavla Krejčí

Stáhnout vzor

Vlastník:
Martin Vohnout
r.č. 721212/5558
trvale bytem Lánského 445/5, 128 00 Praha 2 - Nusle
(dále jen “Vlastník")

vydává podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) v platném znění (dále jen “ZVB")

totoPROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

k budově č.p. 555 umístěné na pozemku p.č. 1462 a dále ve vztahu k pozemku p.č. 1462 to vše v katastrálním území Nusle, obec Praha, okres Hlavní město Praha

(dále jen “Prohlášení")

Obsah:

I. Označení Budovy a pozemku
II. Vymezení jednotek a stanovení spoluvlastnických podílů na společných částech Budovy
III. Určení společných částí Budovy
IV. Práva k pozemku
V. Práva a závazky, týkající se Budovy
VI. Práva a povinnosti vlastníků
VII. Pravidla pro přispívání vlastníků
VIII. Pravidla pro správu společných částí domu a určení správce
IX. Závěrečná ustanovení
 1. Označení Budovy a pozemku
  (§ 4 odst. 2 písm. a a e ZVB)

 1. Vlastník má na základě Darovací smlouvy ze dne 4. 10. 2001 (POLVZ: 203/2001, Z-1600203/2001-101) ve svém výlučném vlastnictví:

  • - budovu č.p. 555 umístěnou na pozemku p.č. 1462 (dále jen “Budova" nebo “Dům") a dále
  • - pozemek p.č. 1462 o výměře 300 m2 (dále jen “Pozemek")

  to vše v katastrálním území Nusle, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

 2. Budova a Pozemek jsou zapsány na LV č. 887 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, se sídlem v Praze, KP Praha, k.ú. Nusle, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

 1. II. Vymezení jednotek v Budově a stanovení spoluvlastnických podílů na společných částech Budovy
  (§ 4 odst. 2 písm. b ZVB)
 1. Vlastník Budovy prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 4 ZVB vymezuje v Budově jednotky a společné části Budovy tak, jak je dále uvedeno v tomto Prohlášení.

 2. V Budově jsou celkem 4 bytové a 1 nebytová jednotka a Vlastník prohlašuje, že jím vymezené jednotky splňují definici pro bytové a nebytové jednotky uvedenou v § 2 písm. b) a c) ZVB, tedy že

  • - bytové jednotky vymezené tímto Prohlášením jsou místnosti nebo soubory místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení
  • - nebytová jednotka vymezená tímto prohlášením je souborem místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení.
 3. Celková podlahová plocha všech jednotek vymezených tímto prohlášením je 291 m2.

 4. Bytové jednotky jsou číslovány čísly 1 až 4; nebytová jednotka má číslo 5.


 1. Jednotka č. (č.p./č. jednotky) 555/1 je byt umístěný v 1. nadzemním podlaží Budovy.

Jednotka se skládá z:

Druh místnosti Výměra
Pokoj 20,5 m2
Kuchyň 10 m2
Předsíň 5,5 m2
Koupelna + WC 5 m2
Spíž 2 m2

Celková výměra podlahové plochy bytové jednotky je 43 m2.

Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, kanalizace, topení vč. radiátorů, elektroinstalace silno i slaboproudá) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní okna a dveře, podlahová krytina, vnitřní osvětlení, obklady stěn a vnitřní omítky.

Jednotka je ohraničena vstupními dveřmi k jednotce, vnitřní stranou obvodových zdí jednotky, vnitřní stranou vodorovných konstrukcí podlah a stropů jednotky.

Vybavení jednotky: jednotka je vybavena domácím telefonem, 2x otopnými tělesy typu WAW, WC mísou, umyvadlem, umyvadlovými bateriemi, vanou, karmou.


 1. 2. Jednotka č. (č.p./č. jednotky) 555/2 je byt umístěný v 1. nadzemním podlaží Budovy.

Jednotka se skládá z:

Druh místnosti Výměra
Pokoj 20,5 m2
Pokoj 15 m2
Předsíň 5,5 m2
Kuchyně 12 m2
Koupelna + WC 5 m2
Spíž 2 m2

Celková výměra podlahové plochy bytové jednotky je 60 m2.

Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, kanalizace, topení vč. radiátorů, elektroinstalace silno i slaboproudá) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní okna a dveře, podlahová krytina, vnitřní osvětlení, obklady stěn a vnitřní omítky.

Jednotka je ohraničena vstupními dveřmi k jednotce, vnitřní stranou obvodových zdí jednotky, vnitřní stranou vodorovných konstrukcí podlah a stropů jednotky.

Vybavení jednotky: jednotka je vybavena domácím telefonem, 4x otopnými tělesy typu WAW, WC mísou, umyvadlem, umyvadlovými bateriemi, vanou, karmou.


 1. 3. Jednotka č. (č.p./č. jednotky) 555/3 je byt umístěný v 2. nadzemním podlaží Budovy.

Jednotka se skládá z:

Druh místnosti Výměra
Pokoj 17,5 m2
Pokoj 12 m2
Předsíň 5,5 m2
Kuchyně 11 m2
Koupelna + WC 5,5 m2
Spíž 2,5 m2

Celková výměra podlahové plochy bytové jednotky je 54 m2.

Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, kanalizace, topení vč. radiátorů, elektroinstalace silno i slaboproudá) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní okna a dveře, podlahová krytina, vnitřní osvětlení, obklady stěn a vnitřní omítky.

Jednotka je ohraničena vstupními dveřmi k jednotce, vnitřní stranou obvodových zdí jednotky, vnitřní stranou vodorovných konstrukcí podlah a stropů jednotky.

Vybavení jednotky: jednotka je vybavena domácím telefonem, 4x otopnými tělesy typu WAW, WC mísou, umyvadlem, umyvadlovými bateriemi, vanou, karmou.


 1. 4. Jednotka č. (č.p./č. jednotky) 555/4 je byt umístěný v 2. nadzemním podlaží Budovy.

Jednotka se skládá z:

Druh místnosti Výměra
Pokoj 16,5 m2
Pokoj 15 m2
Předsíň 6,5 m2
Kuchyně 13 m2
Koupelna + WC 5,5 m2
Spíž 2,5 m2

Celková výměra podlahové plochy bytové jednotky je 59 m2.

Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, kanalizace, topení vč. radiátorů, elektroinstalace silno i slaboproudá) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní okna a dveře, podlahová krytina, vnitřní osvětlení, obklady stěn a vnitřní omítky.

Jednotka je ohraničena vstupními dveřmi k jednotce, vnitřní stranou obvodových zdí jednotky, vnitřní stranou vodorovných konstrukcí podlah a stropů jednotky.

Vybavení jednotky: jednotka je vybavena domácím telefonem, 4x otopnými tělesy typu WAW, WC mísou, umyvadlem, umyvadlovými bateriemi, vanou, karmou.


 1. 5. Jednotka č. (č.p./č. jednotky) 555/5 je nebytový prostor – ateliér umístěný v 3. nadzemním podlaží Budovy.

Jednotka se skládá z:

Druh místnosti Výměra
Ateliér 40 m2
Koupelna + WC 15 m2
Předsíň 6,5 m2
Kuchyně 13,5 m2

Celková výměra podlahové plochy nebytové jednotky je 75 m2.

Součástí jednotky je její veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, kanalizace, topení vč. radiátorů, elektroinstalace silno i slaboproudá) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, vnitřní okna a dveře, podlahová krytina, vnitřní osvětlení, obklady stěn a vnitřní omítky.

Jednotka je ohraničena vstupními dveřmi k jednotce, vnitřní stranou obvodových zdí jednotky, vnitřní stranou vodorovných konstrukcí podlah a stropů jednotky.

Vybavení jednotky: jednotka je vybavena domácím telefonem, 4x otopnými tělesy typu WAW, WC mísou, umyvadlem, umyvadlovými bateriemi, vanou, karmou.

 1. III. Určení společných částí Budovy
  (§ 4 odst. 2 písm. c a d ZVB)
 1. Společnými částmi Budovy, které jsou společné pro všechny jednotky v Budově, jsou všechny části Budovy, které nejsou vyčleněny jako jednotky nebo jako relativně společné části Budovy (odstavec 3. tohoto článku), a jsou jimi zejména:

  1. základy včetně izolací, obvodové a nosné stěny

  2. střecha, včetně klempířských prvků

  3. nosné svislé a vodorovné konstrukce

  4. vchod do Budovy a chodby v jednotlivých podlažích

  5. schodiště

  6. dveře přímo přístupné ze společných částí; v případě vstupních dveří do jednotky pouze v rozsahu její vnější strany

  7. společná technická zařízení /domovní jističe, hlavní uzávěry, klimatizační zařízení apod./

  8. rozvody studené vody, kanalizace, elektřiny

  9. komíny

  10. světlíky

  11. sklad na úklidové potřeby v 1. podzemním podlaží

  12. místnost s hlavními uzávěry vody v 2. podzemním podlaží

 2. Spoluvlastnické podíly vlastníků jednotek na společných částech Budovy, které jsou společné pro všechny jednotky v Budově, se řídí vzájemným poměrem podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v Budově. Spoluvlastnické podíly vyjádřené zlomkem jsou pro každou jednotku následující:
  spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 1 činí 43/291
  spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 2 činí 60/291
  spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 3 činí 54/291
  spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 4 činí 59/291
  spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky č. 5 činí 75/291
 3. Relativně společné části Budovy

  Ve druhém nadzemním podlaží Budovy se nachází balkón přístupný ze společné chodby, který je společný pouze pro jednotky 3 a 4. Vlastníci těchto jednotek jsou povinni na svůj náklad o balkón pečovat a svým nákladem jej udržovat.

Nahrávám...
Nahrávám...