dnes je 25.7.2024

Input:

Vzory

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A Jednostranné prohlášení o prodloužení promlčecí doby (podle § 401 obchodního zákoníku)

Stáhnout vzor

Obchodní společnost

.................................................................................

se sídlem:................................................................

IČ:...............................................................

DIČ:...............................................................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ................soudem v ........, oddíl ....., vložka č. ......

jejímž jménem jedná...............................................................

(dále jen "dlužník“)

v souladu s ust. § 401 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, činí toto

P R O H L Á Š E N Í

I.

  1. Dne ........... uzavřel dlužník se společností ..........., IČ: .............., se sídlem ................., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném ................. soudem v ..............., oddíl..............., vložka č. ................... (dále jen " věřitel“) Smlouvu o koupi počítačové techniky. Na základě této smlouvy odebral dlužník ještě téhož dne od věřitele požadované zboží, a to za celkovou kupní cenu ve výši 281 184 Kč.

Nahrávám...
Nahrávám...