dnes je 25.7.2024

Input:

Vzory

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A Přihláška člena bytového družstva

Stáhnout vzor

Přihláška do bytového družstva

Přihlašuji se tímto do nově zakládaného družstva Bytového družstva Koníčkova 55, vznikajícího za účelem privatizace domu č.p. 255 v k.ú. Karlín, obec Praha, okres Hl. město Praha

Příjmení:

Jméno

datum narození

rodné číslo

Příjmení manželky/manžela

Jméno manželky/manžela

datum narození

rodné číslo

adresa bydliště a PSČ

telefon

Prohlašuji tímto, že:

  • mně byl předán návrh stanov a byla mi předána pozvánka na ustavující schůzi členů družstva včetně programu

  • v přihlášce jsem uvedl/a pravdivé údaje a jsem si vědom/a, že jsem povinen/povinna oznamovat družstvu neprodleně všechny změny údajů

Nahrávám...
Nahrávám...