dnes je 25.7.2024

Input:

Vzory

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A Návrh na opravu chyby v katastrálním operátu (podle § 8 odst. 1 katastrálního zákona)

Stáhnout vzor

Katastrální úřad pro Liberecký kraj

katastrální pracoviště Liberec

Rumjancevova 10/149

460 65 Liberec 1

V Liberci dne 30. 10. 2009

Věc: Návrh na opravu chyby v katastrálním operátu

Dne 8. 8. 2009 jsem podal návrh na zápis věcného břemene k pozemku parc. č. 207/25, zapsanému na listu vlastnictví č. 555 pro obec a katastrální území Liberec u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, ve prospěch mé matky paní Vendulky Humlové. Při přepisu údajů z předložené listiny do

Nahrávám...
Nahrávám...