dnes je 13.7.2024

Input:

Vzory

2.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Pozvánka na valnou hromadu rozhodující o zvýšení základního kapitálu

Stáhnout vzor

Představenstvo společnosti

Česká unijní, a.s.

se sídlem Praha 1, Pod Korytem 17, PSČ 111 50

IČ: 12345678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 567

s v o l á v á

M I M O Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

a k c i o n á ř ů,

která se bude konat dne 20. února 2009 od 9.00 hodin v sídle společnosti na adrese Praha 1, Pod Korytem 17, PSČ 111 50, v zasedací místnosti v prvním patře, ve smyslu obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

  2. Volba orgánů valné hromady

  3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu

  4. Závěr

INFORMACE KE ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Důvod zvýšení základního kapitálu

Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je nutnost zajistit dodatečné finanční prostředky pro financování investičních akcí v hodnotě cca 30 milionů českých korun, které mají být realizovány v průběhu třetího a čtvrtého čtvrtletí roku 2009. V rámci těchto akcí by mělo dojít k vybudování vlastního závodu na zpracování PVC nádob, umožňujícího zpracovávat nejen surovinu produkovanou společností, ale i surovinu zájemců z řad třetích osob.

Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu

Je navrhováno zvýšení základního kapitálu společnosti výhradně peněžitými vklady upsáním nových akcií o částku 35 000 000 Kč, přičemž se nepřipouští úpis akcií nad tuto částku. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 35 000 ks nových kmenových listinných akcií znějících na jméno, bez zvláštních práv, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč, které nebudou kótované. Emisní kurz bude roven jmenovité hodnotě nově vydávaných akcií. Nová výše základního kapitálu společnosti bude činit 40 000 000 Kč. Poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány.

Lhůta pro upsání a navrhovaná výše emisního kurzu

Upisování nových akcií společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvním kole bude upisováno výhradně na základě využití přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku, přičemž na jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč lze upsat nejvýše 8 nových akcií.

Úpis v prvním kole bude probíhat v sídle

Nahrávám...
Nahrávám...