dnes je 17.6.2024

Input:

Vzory

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Žádost o obnovu řízení

Ing. Zdeněk Morávek

Stáhnout vzor

Žádost o obnovu řízení

Finanční úřad Chomutov
Bachmačská 1416
430 11 Chomutov

Společnost, s.r.o.
Krátká 26
430 01 Chomutov
DIČ: CZ45875256

V Chomutově dne 20. 6. 2012

Návrh na povolení obnovy řízení (§ 117 až 120 daňového řádu)

Dodatečným platebním výměrem čj. 2565478/2010 ze dne 14. 6. 2010 byla naší společnosti dodatečně doměřena daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2008, a to v celkové výši 106 500 Kč. K doměření daně došlo na základě svědecké výpovědi pana Josefa Kance, bytem Malá 65, Chomutov, který správci daně tvrdil, že jsme mu v daném zdaňovacím období poskytli služby, za které jsme přijímali platby v hotovosti a tyto příjmy pak neuvedli do daňového přiznání. Daň byla v tomto případě stanovena podle pomůcek. Odvolání proti tomuto dodatečnému platebnímu výměru, které bylo naší společností podáno, nebylo vyhověno, a to i důvodu § 114 odst. 4 daňového řádu.

V následném soudním řízení, které se týkalo našeho obchodního sporu, bylo prokázáno, že k žádnému dodání služeb z naší strany nedošlo, kopii rozhodnutí soudu přikládáme. Dodatečný platební výměr čj.

Nahrávám...
Nahrávám...