dnes je 17.6.2024

Input:

Vzory

24.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Směnná smlouva – směna movitých věcí bez doplatku


Stáhnout vzor

Smluvní strany

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "Směnitel č. 1“ na straně jedné)

a

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "Směnitel č. 2“ na straně druhé)

(Směnitel č. 1 a Směnitel č. 2 dále též společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 611 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jako "občanský zákoník“), tuto

Směnnou smlouvu

I.
Úvodní ustanovení

  1. Směnitel č. 1 prohlašuje, že je výlučným vlastníkem notebooku Fujitsu Siemens, výr. číslo: 567435, stříbrné barvy, procesor AMD Sempron 3100+, 512 MB RAM (dále jako "Notebook“) (podrobný popis předmětu, který má být směněn).

  2. Směnitel č. 2 prohlašuje, že je výlučným vlastníkem fotoaparátu zn. Minolta, stříbrné barvy, výr. číslo: 65342, 10 MPix, 5 x optický zoom, paměťová karta 4 GB (dále jako "Fotoaparát“) (podrobný popis předmětu, který má být směněn).

  3. Smluvní strany si navzájem ujednávají, že účelem této smlouvy je směna Notebooku a Fotoaparátu tak, aby se Směnitel č. 1 stal vlastníkem Notebooku a Směnitel č. 2 se stal vlastníkem Fotoaparátu, a to za podmínek sjednaných v této smlouvě.

II.
Směna

  1. Směnitel č. 1 touto smlouvou převádí Směniteli č. 2 Notebook a Směnitel č. 2 tímto Notebook do svého vlastnictví přijímá.

  2. Směnitel č. 2 touto smlouvou převádí Směniteli č. 1 Fotoaparát a Směnitel č. 1 tímto Fotoaparát do svého vlastnictví přijímá.

  3. Smluvní strany si

Nahrávám...
Nahrávám...