dnes je 24.7.2024

Input:

Vzory

3.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.17.1.0
Vzory

Vzor A: Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Mgr. Jindřich Šimberský

Stáhnout vzor

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

Katastrální pracoviště Praha
Pod sídlištěm 9/1800
182 13 Praha 8

V Praze 2. ledna 2012

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu
do katastru nemovitostí

S odkazem na ustanovení § 4 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, tímto v příloze přikládáme čtyři originální vyhotovení kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu k pozemkům, kterou uzavřeli dne 12. prosince 2011 účastníci:

Jméno: Jana Petrusková
Trvale bytem: Praha 8, Sedmihorská 215/4, PSČ 180 00
R.č.: 845612/1023

– dále jen jako "prodávající“ na straně jedné

a

Jméno: Ing. Aleš Koutský
Trvale bytem: Praha 5, Pod Lukami 458/7, PSČ 150 00
R.č.: 790407/1165

– dále jen jako "kupující“ na straně druhé

Předmětem vkladu je bytová jednotka č. 501/14 o velikosti 3 + 1 s příslušenstvím, o podlahové ploše 60,55 m2, nacházející se v 5. nadzemním podlaží budovy č. p. 500, 501, 502, 503, v části budovy č. p. 501, postavené na pozemcích parc.č. 865, 866, 867, 868, k níž náleží

spoluvlastnický podíl ke společným částem domu č. p. 500, 501, 502, 503 o velikosti id. 6055/956912 a

spoluvlastnický podíl o velikosti id. 6055/956912 k pozemkům parc.

Nahrávám...
Nahrávám...