dnes je 25.7.2024

Input:

Vzory

28.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Upozornění na možnost odstoupit od spotřebitelské smlouvy sjednané mimo provozovnu dodavatele

Stáhnout vzor

Vážený zákazníku,

dne ........................ jste uzavřel se společností ........................ (název dodavatele, IČ)

spotřebitelskou smlouvu č. ................................................ (označení smlouvy)

ohledně ........................................................................ (popis předmětu smlouvy)

Podle ust. § 57 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů si Vás dovolujeme upozornit, že máte právo od uvedené smlouvy odstoupit:

  1. ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření,

  2. nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb, do 1 měsíce od jejího

Nahrávám...
Nahrávám...