dnes je 25.7.2024

Input:

Vzory

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A Bankovní záruka

Stáhnout vzor

Věřitel:

Kaho s.r.o.

se sídlem Konopištská 725, 39701 Písek

IČ 123 45 678

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 1234

(dále jako "Věřitel“)

ZÁRUČNÍ LISTINA č. ............

Vážení,

obrátil se na nás náš klient, společnost TTT s.r.o., se sídlem Japonská 15, Liberec 7, PSČ 460 07, IČ: 111 11 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44444 (dále jako "Klient“) se žádostí o vystavení této bankovní záruky.

Klient nám sdělil, že mezi Vaší společností a Klientem byla dne .................. uzavřena Smlouva o dílo č. ............., která se týká výstavby obytného domu na pozemku p.č. 5555 v k.ú. Kosmonosy. V souladu s touto smlouvou o dílo bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že závazek Klienta k úhradě ceny díla bude zajištěn bankovní zárukou vydanou naší bankou.

V návaznosti na výše uvedené se tímto neodvolatelně zavazujeme zaplatit Vaší společnosti na její první písemné požádání částku až do maximální výše

................................................,- Kč

(slovy: ....................................................... korun českých),

a to proti písemné výzvě Vaší společnosti, ve které bude uvedeno, že Klient nedostál ve lhůtě splatnosti svému závazku k úhradě ceny díla. Plnění naší banky není

Nahrávám...
Nahrávám...