dnes je 25.7.2024

Input:

Vzory

2.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Návrh na záměnu účastníků řízení

Stáhnout vzor

Okresní soud v Hodoníně

Velkomoravská 4

695 46 Hodonín

k č.j. 9 C 1544/2008-10

V Praze dne 10. prosince 2008

       
Žalobce: Českomoravská družstevní záložna
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle Dr, vložka 89712
se sídlem Brno, Jilemnická 20, PSČ 600 20
IČ 55223877
Žalovaný: Marta Malá, r.č. 551409/894
bytem Želivského 252, 695 46 Hodonín

o zaplacení částky 45 000 Kč s příslušenstvím

Návrh na záměnu účastníků řízení dle § 92 odst. 2 o.s.ř.

DVOJMO

Doporučeně

I.

Dne 11. října 2008 podal žalobce ke shora uvedenému soudu návrh na vydání platebního rozkazu o zaplacení částky ve výši 45 000 Kč s příslušenstvím z titulu bezdůvodného obohacení, které žalobci vzniklo z důvodu omylem zaslané platby na účet č.

Nahrávám...
Nahrávám...