dnes je 25.7.2024

Input:

Vzory

29.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Ujednání odstupného ve smlouvě

Mgr. Zuzana Kittrichová

Stáhnout vzor

Článek V.
Odstupné

  1. Jestliže dosud nebylo započato s plněním podle této smlouvy, je každá ze smluvních stran oprávněna tuto smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 50 000 Kč, které zašle na účet druhé smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy. Zrušení smlouvy je smluvní strana dále povinna oznámit druhé smluvní straně písemně na adresu jejího sídla.

  2. Tato smlouva se zrušuje okamžikem, kdy bude oznámení o zrušení doručeno

Nahrávám...
Nahrávám...