dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Žádost o výkon práce na dálku

1.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.3 Vzor – Žádost o výkon práce na dálku

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Zaměstnavatel:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

(název/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání)

Zaměstnanec:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

(jméno a příjmení, datum narození, pracovní pozice)

Tímto žádám, aby mi byl umožněn výkon práce na dálku podle § 317 ZP, a to ve dnech pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek 1 v době od ……………….. do ……………………/na dobu neurčitou 2 v místě mého bydliště/na adrese: ………………………. 3

Tuto žádost podávám jakožto

☐ těhotná zaměstnankyně,

☐ zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 9 let,

☐ zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který/která převážně sám/sama dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)*.

V ………………. dne ……………………..

Poznámky:

Žádost o umožnění práce na dálku může být podána ústně i písemně.

Pouze v případě, že byla podána písemně některým ze zaměstnanců uvedených v § 241a ZP (viz výčet zaměstnanců uvedených v žádosti), musí zaměstnavatel zamítnutí žádosti písemně odůvodnit . V ostatních případech, tedy pokud byla žádost podána ústně, nebo sice písemně, ale žadatel nepatří do zvýhodněné skupiny zaměstnanců, není žádného odůvodnění třeba.

Uvedené

Nahrávám...
Nahrávám...