dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu nadbytečnosti

1.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10.3.1
Vzor - Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu nadbytečnosti

Mgr. Jan Horecký

Zaměstnanec

..............................................................................................................

nar.: ......................................................................................................

bytem: ...................................................................................................

V ............................. dne ...................

Rozvázání pracovního poměru výpovědí

Vážený pane,

na základě pracovní smlouvy, kterou jste uzavřel dne ..................... s naší společností jako zaměstnavatelem, pracujete u naší společnosti jako ....................... .

Na základě rozhodnutí naší společnosti o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivity práce, přijatého vedením společnosti dne ..... , dojde ke snížení počtu zaměstnanců v naší společnosti o 10 zaměstnanců. Vzhledem k výše uvedenému bylo současně přijato rozhodnutí o zrušení Vaší pozice v naší

Nahrávám...
Nahrávám...