dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor Q Zpěvtzetí žádosti (podle § 45 odst. 4 spr. ř.)

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor Q Zpěvtzetí žádosti (podle § 45 odst. 4 spr. ř.)

Stáhnout vzor

Městský úřad Kyjov

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 30

697 22 Kyjov

V Kyjově dne 1. 9. 2009

Ke sp. zn. OŽP/9025/09/Voda

Věc: Zpěvzetí žádosti

Dne 10. 8. 2009 jsme u Vašeho úřadu podali žádost o vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto dnem bylo řízení zahájeno a nadále bylo

Nahrávám...
Nahrávám...