dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor P Návrh na přerušení řízení (podle § 64 odst. 2 spr. ř.)

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor P Návrh na přerušení řízení (podle § 64 odst. 2 spr. ř.)

Stáhnout vzor

Městský úřad Kyjov

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 30

697 22 Kyjov

V Kyjově dne 30. 6. 2009

Ke sp. zn. OŽP/9025/09/KR

Věc: Návrh na přerušení řízení

Dne 10. 6. 2009 jsme u Vašeho úřadu podali žádost o vydání souhlasu k umisťování a povolování staveb, případně k jiným činnostem v souvislosti s ochranou krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Tímto dnem bylo s ohledem na § 44 správního řádu zahájeno správní řízení. O vydání souhlasu žádáme s ohledem na zamýšlenou stavbu větrné elektrárny v k.ú. Stavěšice.

Návrh na přerušení řízení podáváme ve smyslu § 64 odst. 2 správního řádu, podle něhož v řízení o žádosti přeruší správní orgán řízení na požádání žadatele. V k.ú. Stavěšice hodláme na pozemcích parc. č. 128, 129 a 130 stavět větrnou elektrárnu.

V souvislosti se změnou vedení obce Stavěšice dne 15.

Nahrávám...
Nahrávám...