dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor N: Uplatnění vad díla v záruční době (podle § 563 a násl. obchodního zákoníku)

2.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor N: Uplatnění vad díla v záruční době (podle § 563 a násl. obchodního zákoníku)

Stáhnout vzor

Společnost:.....................................

adresa:.............................................................

k rukám:..........................................................

V Praze dne 1. září 2008

Věc: Uplatnění nároku na odstranění vad díla opravou díla

Vážení,

na základě smlouvy o dílo ze dne 24. dubna 2008 (dále jen "smlouva o dílo“) jste se zavázali provést stavební úpravy v sídle naší společnosti spočívající v propojení sousedních místností (skladu s prodejnou), výrobě dveřní konstrukce a zasazení dveří (dále jen "dílo“). Dílo bylo dokončeno a naší společnosti předáno dne 14. července 2008. Ve smlouvě o dílo byla sjednána záruční doba v délce 24 měsíců od dne předání díla, tj. do 14. července 2010.

Přibližně po třech měsících používání díla se po obvodové části dveřního rámu vytvořila trhlina o délce přibližně 40 cm a o šířce asi 10 mm. V důsledku této vady nelze dveře z obavy ze zhoršení dovírat a žádnou z místností, které propojují, řádně používat.

V souladu s ustanovením § 563 odst. 2 ve spojení s § 429 odst. 1 ObchZ platí, že sjednáním záruky za jakost díla přejala Vaše společnost závazek, že po dobu jejího trvání bude dílo použitelné k obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Podle ustanovení § 564 ve spojení s § 436 odst. 1 ObchZ je objednatel oprávněn požadovat při vadách díla, jimiž je smlouva porušena podstatným způsobem, odstranění vad díla mj. opravou zboží či přiměřenou slevou z kupní ceny. Smlouva je v souladu s ustanovením § 345 odst. 2 ObchZ porušena

Nahrávám...
Nahrávám...