dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor N: Dohoda o ukončení účasti společníka ve společnosti

17.10.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor N: Dohoda o ukončení účasti společníka ve společnosti

Stáhnout vzor

Dohoda o ukončení účasti společníka ve společnosti
Datacentrum, spol. s r.o.

I. Smluvní strany

1. Společník I.: Ing. Zdeněk Vališ
r.č.: 400121/044
bytem: Praha 4, Dědinova 1980, PSČ: 149 00
společník společnosti Datacentrum, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 1, Václavské nám. 24, PSČ: 110 00
IČ: 44211852
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1212
který má na společnosti 10 % obchodní podíl a tomu odpovídající vklad 100 000 Kč
(dále jen společník I.)
a
2. Společník II.: Ing. Jan Štěpánek
r.č.: 621212/1413
bytem: Praha 2, Legerova 2, PSČ: 120 00
společník společnosti Datacentrum, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 1, Václavské nám. 24, PSČ: 110 00
IČ: 44211852
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1212
který má na společnosti 90 % obchodní podíl a tomu odpovídající vklad 900 000 Kč
(dále jen společník II.)

uzavírají tuto

dohodu o ukončení účasti společníka ve společnosti dle § 149a ObchZ

II.

Výše uvedení společníci se dohodli na ukončení účasti společníka I., to znamená Ing. Zdeňka Vališe, r.č. 400121/044, bytem Praha

Nahrávám...
Nahrávám...