dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor M: Plná moc na valnou hromadu

10.5.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.4.1.0.13 Vzor M: Plná moc na valnou hromadu

Stáhnout vzor

Vzor
Plná moc

Níže podepsaný:  Ing. David Rusek 
  nar. 14. května 1968 
  bytem Neustupného 1832, Praha 13, PSČ: 155 00 

který je akcionářem společnosti Beta a.s., IČ: 345 62 356, se sídlem Praha 8, Sokolovská 12, PSČ: 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1234 (dále jako „společnost Beta“),

je vlastníkem 200 ks akcií emitovaných společností Alfa na jméno David Rusek o jmenovité hodnotě každé akcie 5000 Kč, tj. drží akcionářský podíl ve společnosti o velikosti 30 %,

tímto v rozsahu vyžadovaném zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se stanovami společnosti Beta a.s. zmocňuje:

Kamila Dobráčka

nar. 12. března 1975

bytem Mrkvičkova 345/2, PSČ 140 00 Praha 4,

aby jej v plném rozsahu zastupoval na společnosti Beta a.s., která se má konat dne 12. 5. 2010 ve 13.00 hod na

Nahrávám...
Nahrávám...