dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor K: Prohlášení správce vkladu o splacení nepeněžitého vkladu

28.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor K: Prohlášení správce vkladu o splacení nepeněžitého vkladu

Stáhnout vzor

Prohlášení správce vkladu
o splacení nepeněžitého vkladu

Já, níže podepsaný Tomáš Novák
r.č.: 580212/5447
bytem Praha 1, Myslíkova 14, PSČ: 110 00,
správce vkladu společnosti COMP a.s.
se sídlem: Na Vršku 1245, Praha 5, PSČ: 155 00

(dále jako "společnost“)

pověřený správou vkladů do základního kapitálu společnosti zakladatelskou smlouvou ze dne 15. února 2009, tímto ve smyslu ustanovení § 60 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "obchodní zákoník“)

prohlašuji,

že zakladatel společnosti Petr Novotný, r.č.: 690504/1123, bytem Praha 8, Sokolovská 154/5, PSČ: 186 00, splatil dnešního dne, tj. 17. února 2009, k mým rukám v souladu se zakladatelskou listinou společnosti svůj nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti, a to tak, že:

  1. Dnešního dne mi předal Prohlášení vkladatele nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem dle ustanovení § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku učiněné dne 15. února 2009, o vložení následujících nemovitostí:

    1. budova č.p. 12 stojící pozemku parc. č. 123/2 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 1 708 m2,

    2. pozemek parc. č. 123/2 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 1 708 m2, obojí zapsané na listu vlastnictví č. 451 u Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, nacházející se v katastrálním území Hlubočepy

    (dále jako "Nemovitosti“).

    Tyto Nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 12 - 3/2009 zpracovaným znalcem Ing. Petrem

Nahrávám...
Nahrávám...