dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor K: Odstoupení od kupní smlouvy z důvodu prodlení s úhradou kupní ceny (podle § 563 a násl. obchodního zákoníku)

2.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor K: Odstoupení od kupní smlouvy z důvodu prodlení s úhradou kupní ceny (podle § 563 a násl. obchodního zákoníku)

Stáhnout vzor

Společnost:......................................

adresa:.............................................................

k rukám:...........................................................

V Praze dne 1. září 2008

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy z důvodu prodlení s úhradou kupní ceny

Vážení,

dne 1. července 2008 uzavřela naše společnost jako prodávající s Vaší společností jako kupujícím kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo dodání metrového textilu (dále jen "kupní smlouva“). Na základě kupní smlouvy jsme se zavázali dodat Vám celkem 90 m2 různých látek podle vzorníku (dále jen "zboží“) a Vaše společnost se zavázala zaplatit nám kupní cenu ve výši 45 000 Kč, a to nejpozději do 15. července 2008. V kupní smlouvě bylo sjednáno, že k předání zboží dojde poté, co bude kupní cena připsána na účet naší společnosti.

Kupní cena nebyla Vaší společností ve sjednané lhůtě uhrazena. Proto jsme se na Vaši společnost obrátili znovu s výzvou, abyste kupní cenu uhradili nejpozději do 15. srpna 2008. Ani v takto dodatečně stanovené lhůtě ovšem ze strany Vaší společnosti k zaplacení kupní ceny nedošlo.

Dlužník, který nesplní řádně a včas svůj závazek, je v prodlení (srov. § 365 ObchZ). Důsledkem prodlení jedné ze smluvních stran je možnost druhé smluvní strany od

Nahrávám...
Nahrávám...