dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor I: Zakladatelská listina a.s. založené jediným zakladatelem

28.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor I: Zakladatelská listina a.s. založené jediným zakladatelem

Stáhnout vzor

Zakladatelská listina akciové společnosti
založené jediným zakladatelem
ve smyslu § 162 odst. 2 obchodního zákoníku

Společnost
První investiční a.s.
IČ: 1234567
se sídlem Široká 18, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 123,
(dále jen "zakladatel“)

tímto jakožto jediný zakladatel zakládá níže uvedenou
akciovou společnost (dále jen "společnost“):

I.

Obchodní firma zakládané společnosti: ABC Invest a.s.

II.

Sídlo společnosti: Praha

III.

Předmětem podnikání je:

 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,

 • zprostředkování obchodu.

(...)

IV.

 1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých).

 2. Základní kapitál společnosti je rozvržen do 2000 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1000,- Kč (tisíc korun českých).

 3. Společnost vydává akcie na majitele v listinné podobě.

 4. Akcie zajišťují majitelům stejného množství akcií stejná práva, pokud ze zákona nebo ze stanov společnosti nevyplývá něco jiného.

V.

 1. Celý základní kapitál společnosti bude upsán peněžitým vkladem zakladatele.

 2. Emisní kurs jedné akcie činí 1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých).

 3. Zakladatel je povinen před zápisem společnosti do obchodního rejstříku splatit alespoň 30 % emisního kursu upsaných akcií, a to na zvláštní účet společnosti u banky, zřízený za tím účelem na firmu zakládané společnosti správcem vkladu. Zbývající hodnotu emisního kursu akcií je zakladatel povinen splatit do 2 let od vzniku společnosti.

VI.

 1. Ustavující valná hromada společnosti se, v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a 4 obchodního zákoníku, nebude konat. Právní postavení, které má ustavující valná hromada při založení společnosti na základě veřejné nabídky, má zakladatel.

 2. Zakladatel navrhl stanovy společnosti, které tvoří nedílnou součást této zakladatelské listiny. Stanovy upravují způsob vytváření rezervního fondu při vzniku společnosti v souladu s ustanovením § 217 odst. 1 obchodního zákoníku.

 3. Vklad splacený

Nahrávám...
Nahrávám...