dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor I: Dohoda o změně obsahu společenské smlouvy

19.7.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor I: Dohoda o změně obsahu společenské smlouvy

Stáhnout vzor

Dohoda o změně obsahu společenské smlouvy

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 2. 6. 2004 (druhého června roku dvoutisícího čtvrtého) mnou, JUDr. Marcelou Malou, notářkou v Praze se sídlem Praha 1, Platnéřská 4 ________________________________

Do notářské kanceláře se dostavili Ing. Zdeněk Vališ, r.č. 400121/044, bytem Praha 4, Dědinova 1980, PSČ 149 00, společník společnosti Datacentrum, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 24, PSČ: 110 00, IČ: 44211852, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1212, podle svého vlastního prohlášení k právním úkonům v plném rozsahu způsobilý, jehož totožnost jsem zjistila z předloženého platného občanského průkazu. Dále se dostavil Ing. Jan Štěpánek, r.č. 621212/1413, bytem Praha 2, Legerova 2, PSČ: 120 00, společník společnosti Datacentrum, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 24, PSČ: 110 00, IČ: 44211852, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1212, podle svého vlastního prohlášení k právním úkonům v plném rozsahu způsobilý, jehož totožnost jsem zjistila z předloženého platného občanského průkazu._______________________

Skutečnost, že oba jmenovaní jsou společníky společnosti Datacentrum, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 24, PSČ: 110 00, IČ: 44211852, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1212, jsem ověřila z originálu výpisu z obchodního rejstříku obchodní společnosti Datacentrum, spol. s.r.o. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 24, PSČ: 110 00, IČ: 44211852, zapsané v

Nahrávám...
Nahrávám...