dnes je 23.5.2024

Input:

Vzor H: Plná moc pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem (podle § 33 odst. 2 písm. c) spr. ř.)

2.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor H: Plná moc pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem (podle § 33 odst. 2 písm. c) spr. ř.)

Stáhnout vzor

Plná moc

Já, níže podepsaný Luboš Pípal, narozený dne 12. 5. 1966, trvale bytem Úvoz 33, Brno, 603 00 (dále jen "zmocnitel“),

uděluji tímto ve smyslu § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

zmocnění advokátovi JUDr. Janu Novákovi, číslo osvědčení ČAK 10254, se sídlem Joštova 3, Brno, PSČ 657 40 (dále jen "zmocněnec“),

aby mne jako můj zástupce zastupoval ve všech správních řízeních vedených v souvislosti se mnou spáchanými

Nahrávám...
Nahrávám...