dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor G: Smlouva o upsání akcií

26.4.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor G: Smlouva o upsání akcií

Stáhnout vzor

Smlouva o upsání akcií

Smluvní strany:

Společnost: .....................................................................,
Sídlo: ................................................................................,
Zápis v OR: .......................................................................,
IČ: ...................................................................................,
DIČ: .................................................................................,
Bankovní spojení: ..............................................................,
Číslo účtu: ........................................................................,
Jednající: .........................................................................., předsedou představenstva
(na straně jedné jako společnost)

a

Pan:.................................................................................,
RČ:..................................................................................,
Bytem..............................................................................,
(na straně druhé jako upisovatel)

uzavřeli tohoto dne, měsíce a roku následující

smlouvu o upsání akcií

I.
Základní ustanovení

Usnesením valné hromady společnosti konané dne ...... bylo rozhodnuto o zvýšení základního xkxapitálu společnosti o ....... Kč, tj. ze stávající částky ......... Kč na částku ....... Kč. Valná hromada dále vyslovila souhlas s tím, aby všechny nově vzniklé akcie upsal upisovatel, pan ........, a aby pohledávka společnosti na splacení emisního kurzu akcií byla započtená proti pohledávce upisovatele vůči společnosti z titulu neuhrazené kupní ceny ve výši ....... Kč za nemovitosti, které

Nahrávám...
Nahrávám...