dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor G: Smlouva o převodu uvolněného obchodního podílu

19.7.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor G: Smlouva o převodu uvolněného obchodního podílu

Stáhnout vzor

Smlouva o převodu uvolněného obchodního podílu

I.
Smluvní strany

         
1. Převodce: Společnost Datacentrum, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 1, Václavské nám. 24, PSČ: 110 00
IČ: 44211852
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1212
jejímž jménem jedná: jednatel Pavel Rataj
(dále jen převodce)

a

         
2. Nabyvatel: ALFA BETA, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 3, Seifertova 40, PSČ: 130 00
IČ: 48520606
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4092
jejímž jménem jedná: jednatel Jiří David
(dále jen nabyvatel)

II.
Postavení smluvních stran

  1. Převodce je majitelem svého vlastního obchodního podílu ve výši 10 %, který nabyl v souladu se zákonem, a to tak, že Ing. Zdeněk Vališ jakožto společník převodce, ukončil svou účast ve společnosti na základě dohody uzavřené mezi všemi společníky dle § 149a ObchZ. Valná hromada převodce dala souhlas s převodem uvolněného obchodního podílu v souladu s čl. VIII.2 společenské smlouvy na třetí osobu, jíž je společnost ALFA BETA, spol. s r.o.

  2. Nabyvatel je, jak výše uvedeno, třetí osobou ve vztahu ke společnosti Datacentrum, spol. s r.o.

III.
Předmět převodu

  1. Předmětem převodu je uvolněný obchodní podíl, představující 10 % na společnosti Datacentrum, spol. s r.o.

  2. Převodce převádí touto smlouvou svůj vlastní obchodní podíl, který má v majetku, na nabyvatele, který převáděný obchodní podíl od převodce přebírá.

  3. Nabyvatel získá, v důsledku nabytí obchodního podílu

Nahrávám...
Nahrávám...