dnes je 19.5.2024

Input:

Vzor G: Kupní smlouva o prodeji a koupi osobního automobilu

27.1.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor G: Kupní smlouva o prodeji a koupi osobního automobilu

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

1. Pan / paní: .........................................................................................................................,
r.č.: .........................................................................................................................,
bytem: ................................................................................................, PSČ ...............,
na straně jedné (dále jen "prodávající “),

a

2. Pan / paní: .........................................................................................................................,
r.č.: .........................................................................................................................,
bytem: ................................................................................................, PSČ ...............,
na straně druhé (dále jen "kupující “),

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující

kupní smlouvu
(o prodeji a koupi osobního automobilu)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Na základě této smlouvy a za podmínek v této smlouvě uvedených prodávající kupujícímu prodává a kupující od prodávajícího kupuje předmětný automobil, jak stojí a leží, za dohodnutou kupní cenu.

2. PŘEDMĚTNÝ AUTOMOBIL

2.1. Předmětný automobil je osobní automobil tovární značky ..........................................., SPZ: ................... se specifikací dle velkého technického průkazu – výrobní číslo motoru: ................... výrobní číslo karoserie: .............................. barva: ............................ rok výroby: ................... počet ujetých km ke dni podpisu této smlouvy: ................... (dále jen "vozidlo“ nebo "předmětný automobil“).

2.2. Prodávající prohlašuje, že upozornil kupujícího na vady vozidla, a kupující prohlašuje, že měl možnost v rozsahu, který sám považoval za dostatečný a přiměřený, seznámit se se stavem předmětného automobilu osobní prohlídkou a stejně tak měl možnost seznámit se s dokumentací, která se k předmětnému automobilu vztahuje, zejména s TP, servisní knížkou, včetně záznamů v této servisní knížce, dokladem o havarijním a povinném ručení. Tuto dokumentaci také spolu s předmětným automobilem oproti podpisu smlouvy kupující od prodávajícího přebírá, což současně s podpisem této smlouvy potvrzuje.

2.3. Předmětný automobil spolu s veškerým příslušenstvím, tak jak je popsáno ve specifikaci v příloze č. 1, včetně dvou klíčů, touto smlouvou prodávající kupujícímu prodává a kupující tento předmětný automobil spolu s veškerým příslušenstvím, tak jak je výše uvedeno, od prodávajícího kupuje za dohodnutou kupní cenu.

2.4. Vlastnictví k předmětnému automobilu přechází na kupujícího v souladu s touto smlouvou jeho převzetím oproti podpisu kupní smlouvy. Současně s podpisem kupní smlouvy kupující potvrzuje, že od prodávajícího

Nahrávám...
Nahrávám...