dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor G: Dohoda o ukončení dočasného přidělení zaměstnance

30.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor G: Dohoda o ukončení dočasného přidělení zaměstnance

Mgr. Zuzana Kittrichová

Stáhnout vzor

Dohoda o ukončení dočasného přidělení zaměstnance

Zaměstnavatel:

...........................................................................
se sídlem ...........................................................
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .........
jehož jménem jedná ..........................................

(dále jen "zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec:

...........................................................................
nar. dne: ............................................................
bytem: ...............................................................

(dále jen "zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto


Dohodu o ukončení dočasného přidělení zaměstnance


I.

  1. Smluvní strany uzavřely dne .................. dohodu o dočasném přidělení zaměstnance, na jejímž základě je zaměstnanec po dobu od .................. do.................. dočasně přidělen k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, kterým je ............................., se sídlem ........................................................... (dále jako "dohoda o dočasném přidělení zaměstnance“).


II.

  1. Smluvní strany se dohodly, že k dnešnímu dni rozvazují dohodu o dočasném

Nahrávám...
Nahrávám...