dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor F: Šek

28.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor F: Šek

Stáhnout vzor

1) Náležitosti šeku, bez kterých je šek NEPLATNÝ:

OZNAČENÍ

Označení, že jde o šek, musí být součástí textu šeku a slovo "šek“ musí být napsáno ve stejném jazyce, jako je napsán samotný šek (nejčastěji tedy v češtině).

SLIB

Jedná se o bezpodmínečný slib zaplatit za šek konkrétní sumu peněz. Používá se formulace "Zaplaťte za tento šek“. Určitou peněžní sumou se rozumí přesná suma uvedená čísly i slovy a označení měny. Pakliže je rozpor mezi sumou uvedenou čísly a slovy, platí suma uvedená slovy.

IDENTIFIKACE VYSTAVITELE A JEHO PODPIS

Jméno, adresa nebo sídlo (v případě právnické osoby) a rodné číslo, datum narození nebo identifikační číslo (v případě právnické osoby) toho, kdo šek vystavil (dlužníka). Na šeku musí být zároveň i jeho vlastnoruční podpis.

MÍSTO SPLATNOSTI

Údaj o místu, kde má být za šek zaplaceno (označení PSČ, města, ulice a čísla popisného). Není-li uvedeno toto místo, platí, že místem splatnosti je adresa vystavitele. Není-li uveden ani tento údaj, je šek splatný v místě, kde má vystavitel svůj hlavní závod.

DATUM A MÍSTO VYSTAVENÍ

Datum a místo, kdy a kde byl šek podepsána osobou, která ho vystavila (dlužník). Není-li v šeku místo vystavení, platí, že byl vystaven na adrese vystavitele.

PODPIS

Podpis toho, kdo šek vystavil, jako prostředek ochrany proti padělání.

2) Další údaje na šeku uváděné:

Nahrávám...
Nahrávám...