dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor F Návrh na vklad zániku věcného břemene do katastru nemovitostí

13.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor F Návrh na vklad zániku věcného břemene do katastru nemovitostí

Stáhnout vzor

Katastrální úřad pro kraj..................................

Katastrální pracoviště......................................

Ulice: .................................

Město: ............................... PSČ: .............

 1. Společnost ........................................................

  Sídlo: ..................................................................

  IČ: ................................................................. .....

  DIČ: ............................................ plátce/neplátce DPH

  společnost zapsána v obchodním rejstříku při soudu ............. pod oddíl ....vložka ....

  (dále jen "oprávněný“)

  a

 2. Společnost ........................................................

  Sídlo: ..................................................................

  IČ: ................................................................. .....

  DIČ: ............................................ plátce/neplátce DPH

  společnost zapsána v obchodním rejstříku při soudu ............. pod oddíl ....vložka ....

  (dále jen "povinný“)

tímto podávají

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu zániku věcného břemene do katastru nemovitostí

J e d n o u

Přílohy:

 • Smlouva o věcném břemeni – 4krát originál s ověřenými podpisy

 • Výpis z obchodního rejstříku společnosti oprávněného – originál

 • Výpis z obchodního rejstříku společnosti povinného – originál

 • LV č. ...... – kopie

 • Geometrický plán č. ....... zhotoven dne .......

I.

Dne ........ byla v souladu s § 151p a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, uzavřena Smlouva o zániku věcného břemene k pozemku ve městě .........., katastrální území ........., mezi společností .............., jakožto povinným a společností ............, jakožto

Nahrávám...
Nahrávám...