dnes je 25.5.2024

Input:

Vzor E: Směnka vlastní

28.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor E: Směnka vlastní

Stáhnout vzor

1) Náležitosti směnky, bez kterých je směnka NEPLATNÁ:

OZNAČENÍ

Označení, že jde o směnku, musí být součástí textu směnky a slovo "směnka“ musí být napsáno ve stejném jazyce, jako je napsána směnka (nejčastěji tedy v češtině).

SLIB / PŘÍKAZ

Jedná se o bezpodmínečný slib zaplatit za směnku konkrétní sumu peněz. Používá se formulace "Za tuto směnku zaplatím“, a to v případě směnky vlastní (tedy směnky, která je psána z pozice dlužníka) nebo bezpodmínečný příkaz zaplatit za směnku konkrétní sumu peněz, to v případě směnky cizí (tedy směnky, která je psána z pozice věřitele). Určitou peněžní sumou se rozumí přesná suma uvedená čísly i slovy a označení měny. Pakliže je rozpor mezi sumou uvedenou čísly a slovy, platí suma uvedená slovy.

DATUM SPLATNOSTI

Údaj o tom, kdy je směnka splatná, tedy kdy nejpozději je možno za ní zaplatit věřiteli, aniž by se dlužník vystavoval nebezpečí, která plynou ze zaplacení směnky po splatnosti (například úroky z prodlení). Směnka, ve které není údaj o tom, kdy je splatná, je splatná při předložení, avšak musí být přeložena do jednoho roku od vystavení. Pakliže ten, kdo směnku vystavil, tuto lhůtu neprodlouží nebo nezkrátí, taktéž si může vymínit, aby mu směnka nebyla předložena před určitým datem, v tom případě by předložení před tímto datem bylo neplatné.

MÍSTO SPLATNOSTI

Údaj o místu, kde má být za směnku zaplaceno (označení PSČ, města, ulice a čísla popisného), aby se nemohl dlužník vymlouvat, že nevěděl, kde má za směnku zaplatit, a tudíž za ni zaplatit nemohl. Pokud ve směnce není údaj o místu, kde dlužník za směnku zaplatí, tak tímto místem je adresa uvedená u jeho jména (tedy adresa trvalého bydliště).

IDENTIFIKACE VĚŘITELE

Jméno, adresa trvalého bydliště nebo sídla (v případě právnické osoby) a rodné číslo, datum narození nebo identifikační číslo (v případě právnické osoby) toho, komu má být placeno. Opět proto, aby se nemohl dlužník vymlouvat, že zaplatil někomu jinému s tím, že dotyčný částku předá věřiteli.

DATUM A MÍSTO VYSTAVENÍ

Datum a místo, kde byla směnka podepsána osobou, která směnku vystavila (dlužník) pro ověření platnosti směnky, například v souvislosti s datem splatnosti směnky, datum splatnosti před datem podpisu směnky znamená neplatnost směnky. Pokud ve směnce není údaj o místu, kde byla vystavena, tak

Nahrávám...
Nahrávám...