dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor E Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor E Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu

Stáhnout vzor

Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16

601 95 Brno

V Praze dne 11. 8. 2009

       
Žalobce: Českomoravská družstevní záložna
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu Dr, vložka 89712
se sídlem Brno, Jilemnická 20, PSČ 600 20
IČ 55223877
Žalovaný: Martin Soukup, r.č. 551409/894
bytem Želivského 252, 695 46 Hodonín

Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu

DVOJMO

Doporučeně

I.

Žalovanému byl dne 10. 8. 2009 doručen Směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Brně ze dne 29. 7. 2009, č.j. 12 C 52/2009, kterým mu bylo uloženo zaplatit do tří dnů hodnotu směnečného platebního rozkazu ve výši 158 000 Kč spolu s 25% p.a. úrokem z prodlení od 10. 5. 2009 do zaplacení a náklady řízení ve výši 8 400 Kč, nebo ve stejné lhůtě podat odůvodněné námitky, v nichž uvede vše, co proti platebnímu rozkazu namítá.

II.

Proti výše uvedenému směnečnému platebnímu rozkazu podává tímto žalovaný v zákonem stanovené lhůtě následující odůvodněné námitky:

Žalovaný v prvé řadě uvádí, že zajištěný dluh byl již žalovaným žalobci uhrazen, a žalobci tak nevznikl nárok na zaplacení zajišťované směnky, přičemž žalovaný podává toto své vyjádření.

Blankosměnka ze dne 12. 6. 2007 byla vystavena jako zajišťovací instrument ke Smlouvě o úvěru, kterou žalobce uzavřel se žalovaným dne 12. 6. 2007 (dále jen "Smlouva o úvěru“). Žalovaný jako výstavce předal žalobci jako osobě, na jejíž řad má být plněno, předmětnou

Nahrávám...
Nahrávám...