dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Dohoda o ukončení dočasného přidělení zaměstnance

10.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1.6
Vzor – Dohoda o ukončení dočasného přidělení zaměstnance

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Zaměstnavatel:

...........................................................................

se sídlem ...........................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .........

jehož jménem jedná ..........................................

(dále jako "zaměstnavatel")

a

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar. dne: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

dohodu o ukončení dočasného přidělení zaměstnance
I.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne .................. dohodu o dočasném přidělení zaměstnance, na jejímž základě je zaměstnanec po dobu od .................. do.................. dočasně přidělen k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, kterým je ............................., se sídlem .................................................... (dále jako "dohoda o dočasném přidělení zaměstnance").

II.

2.1 Smluvní strany se dohodly, že

Nahrávám...
Nahrávám...