dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor - Dohoda o rozvázání pracovního poměru

1.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10.2.1
Vzor - Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Mgr. Jan Horecký


Smlouva


Zaměstnavatel:

.............................................................................................................

se sídlem ..............................................................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .................................................

jehož jménem jedná ..............................................................................

(dále jako "zaměstnavatel")

a

Zaměstnanec:

.............................................................................................................

nar.: .....................................................................................................

bytem: ..................................................................................................

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 49

Nahrávám...
Nahrávám...